Fokus på erhvervs- og turismeudvikling

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen og Qeqqata kommunia sætter fokus på erhvervs- og turismeudvikling


Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen og Qeqqata kommunia sætter fokus på erhvervs- og turismeudvikling
Erhvervslivet og det offentlige brugte weekenden i Maniitsoq på at kick-starte den nye nationale turismestrategi og styrke rammerne for kommunens erhvervsudvikling i øvrigt.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen præsenterede lørdag planerne for en række konkrete nye erhvervsstrategier, herunder en ny strategi for eksport af is og vand, tiltrækning af energiintensiv industri gennem et omfattende undersøgelsesprogram for vores vandkraftpotentialer samt den nye strategi for at få gang i olie og gasefterforskningen på Nuussuaq halvøen.

Blandt de mange spændende indslag fra dygtige erhvervsdrivende i Qeqqata kommunia kan fremhæves Maniitsoq Tour Boat APS, som driver rutesejlads mellem Nuuk og Maniitsoq på kommercielle vilkår. En lokaldrevet virksomhed der gennem sit 9-årige virke har sejlet mere end 13.000 passagerer på deres rutesejladser, som foretages flere gange ugentligt. Andre indlæg vedrørte bl.a. muligheden for opstart af tangproduktion i Grønland. Muligheden for at opnå erhvervsstøtte fra det offentlige blev præsenteret og drøftet med Greenland Business A/S.

Søndag den 16. september blev der fokuseret på udviklingen af turismeerhvervet. Aqqalu Jerimiassen inviterede kommunen og de lokale aktører til at komme med input til den nye nationale turismestrategi, som skal være klar medio 2019.

Visit Greenland, Arctic Circle Business og private turismeaktører kom med deres syn og input til hvordan, der kan drives lokal turistvirksomhed i regionen.

En række workshops kom med bud på vigtige pejlemærker i den kommende erhvervs- og turistudvikling – blandt de mange bud kan nævnes:

• På energiområdet blev særligt potentialerne inden for vandkraft fremhævet som en særlig mulighed i regionen med hensyn til tiltrækning af energiintensiv industri.

• Der blev fra flere sider peget på behovet for yderligere understøttelse af innovation og iværksætteri. I forlængelse heraf blev de positive synergieffekter, der kan opstå gennem samarbejde på tværs af sektorer og erhverv betonet som et element, der bør understøttes yderligere.

• Med henblik på at øge de lokales turistaktørers indtjeningsmuligheder blev udviklingen af spændende lokaltilbud og oplevelser nævnt, som en fælles opgave for det offentlige og det private erhvervsliv.

• Kommunen er rig på turistattraktioner og modtager allerede nu mange turister. I den forbindelse blev det drøftet, at der er behov for et kompetenceløft i håndteringen og serviceringen af det fortsat stigende antal internationale turister.

• Med ambitionen om at sikre fremdriften i erhvervs- og turismeudviklingen var et emne ligeledes behovet for yderligere samarbejde på tværs af lokale, regionale og nationale enheder og offentlige myndigheder.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen siger:
”Jeg er glad for de mange god diskussioner og input til den kommende erhvervs- og turismeudvikling. Det er vigtigt, at vi får bygget bro mellem de mange synspunkter, der i øjeblikket fremføres i forskellige dele af landet, om de rammevilkår der skal gælde i såvel Qeqqata kommune som i landets øvrige regioner. Jeg glæder mig til, at vi frem mod midten af 2019 får skabt en nationalt turismeplan, som i videst mulig omfang tilgodeser hele landet”.

For yderligere information kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen, Departementet for Erhverv og Energi, tlf. +299 55 61 88, e-mail: jsn@nanoq.gl