Stor opbakning til Pitu


Det kan kun gå for langsomt, lad os så komme i gang, udbrød en begejstret deltager.
Udtalelsen faldt på en netop afholdt to dages konference i Nuuk, som Digitaliseringsstyrelsen var vært for.

Konferencen omhandlede en ny udvekslingsplatform, Pitu, som skal distribuere samfundets digitale data. Med Pitu er det visionen, at data bliver tilgængelige, så alle med legitime rettigheder kan få adgang til de data, de har behov for. Det var netop, hvad den begejstrede deltager kunne se store muligheder i.

Med Pitu bliver det f.eks. lettere at udvikle smarte selvbetjeningsløsninger. Et eksempel kan være, at en borger vil søge om byggetilladelse. Borgeren logger på med sit NemId på sullissivik.gl og på tilsyneladende magisk vis trækker systemet alle stamdata som navn, adresse, cpr. nummer, godkendt arealtildeling, godkendelsen omkring løn fra banken mv.

Det eneste der kræves er netadgang, så borgeren ikke behøver spilde tid på at kommunikere med det offentlige via mail, telefon eller sågar at møde fysisk op hos det offentlige. Systemet har allerede dataene. Borgere og virksomheder kun behøver at indberette den samme information til det offentlige én gang – once only princippet - data bliver således genbrugt på tværs af det offentlige, hvor det er legitimt. Hvis en borger f.eks. har fået en arealtildeling, vil information om dette være forudfyldt i selvbetjeningsløsningen, når der søges om byggetilladelse.

Pitu åbner også op for muligheden for, at borgeren kan se, hvilke data der er registret, hvem der har tilgang til dem, og hvad de bliver brugt til.

Estland og Færøerne
Digitaliseringsstyrelsen havde inviteret repræsentanter fra Estland og Færøerne. Baggrunden var, at Estland er det land, som er længst fremme i udvikling af udvekslingsplatform i verden, og Færøerne har arbejdet i flere år med platform, som Estland har hjulpet med. I Estland hedder udvekslingsplatform X-Road og på Færøerne kaldes deres platform for Heldin. Begge landes udvekslingsplatform er inspirationskilde til, hvordan vores grønlandske Pitu skal udvikles.

Fra Estland deltog bl.a. den estiske ambassadør i Danmark, Märt Volmer sammen med en ekspertgruppe både fra det private og offentlige. Fra Færøerne deltog programchef og udviklerne af Heldin. Der var stor interesse for konferencen, hvor der deltog ca. 90 begge dage både fra offentlige og private firmaer. Herudover blev konferencen videostreamet med en deltagelsesfrekvens i snit på max 18 fordelt på hele landet.

Konferencen vekslede mellem oplæg og dialog, om de erfaringer Estland har gjort med deres x-road platform, og Færøernes lignende projekt Heldin. Begge lande har vist, at det hverken er landets eller befolkningens størrelse, der er en hindring for at opnå høj service for sine borgere og virksomheder. Estlands digitale innovationsindsatser har sat landet på verdenskortet, og i 2017 kaldte Forbes-magasinet Estland "Europas digitale leder".

Hvad kan Pitu
Følsomme oplysninger vil blive udvekslet sikkert mellem forbrugere og leverandører af data, uden at uvedkommende kan se eller påvirke data. Alle data bliver tilgængelige, så alle med legitime rettigheder kan få adgang til de data, de har behov for. Det skaber nye muligheder, herunder for vækst i samfundet, da der f.eks. kan opstå nye virksomheder.
Gennem Pitu vil både borgerne og virksomhederne vil opleve langt større sammenhængende og gennemsigtig service fra det offentlige med langt flere selvbetjeningsløsninger. Politiske beslutninger vil i højere grad blive baseret på opdaterede og faktuelle valide data.

Hvad kræver det
Der skal lokal opbakning og vilje blandt offentlige og private til at dele sine data og have forståelse for andres behov. Derfor er det vigtig med en klar og gennemsigtig kommunikation om, hvad der sker med de data, man deler.

Hvordan kommer vi videre
John Siegstad, styrelseschef for Digitaliseringsstyrelsen afsluttede konferencen og sagde:

”Nu har vi haft en veloverstået konference med masser af interesse, debat og spørgsmål fra deltagerne. Vi har hørt om erfaringer både Estland og Færøerne har gjort sig, og som de på bedste vis generøst har delt ud af. Det har været virkeligt inspirerende at få indblik i.

Nu venter der et langt sejt træk forude, hvor vi først går i planlægningsfase for, hvordan vi vil implementere Pitu, ud fra hvad der vil virke bedst for os her i landet. Dernæst vil vi tage fat på det store arbejde med at få hele den lokale opbakning både fra offentlige og private producenter af data. Vi skal væk fra tankegangen what´s in it for me og frem til what in it for us, for det omhandler jo hele Grønland, vi skal alle bidrage, for at Pitu kan udvikle sit store potentiale.

Vi arbejder på to spor både teknisk og på løsninger, vi har allerede etableret en pilotplatform, som vi kontinuerligt udvikler. Det andet spor er, at vi skal have både lovgivning og governance på plads, så vi sikrer at relevante producenter indleverer deres valide data sikkert.

Det kommer til at tage tid! Det er ikke gjort på et år. Men vi er så heldige, at vi kan lukrere på de erfaringer, der allerede er gjort.

Det, vi hver især kan bidrage med af data til Pitu, får vi ti fold igen i form og gode services til gavn for både borgere og borgere over hele landet. Og vi vil også blive et meget interessant land at gøre forretning med for udlandet. Pitu potentialer er meget store, men det er producenterne af data, der bestemmer, hvor meget vi kan udvikle og forandre vores land i fremtiden.”


Faktaboks

Hvad er Pitu
Pitu er en fælles, sikker udvekslingsplatform for samfundets digitale data, hvor data sikkert kan udveksles nationalt og internationalt.

Pitu er det grønlandske ord for den forreste rem på en hundeslæde. Remmen skaber bindeled mellem hundeslæden og hundene. En enkel - men helt afgørende - anordning der sikrer, at hundenes skagler samles og fastgøres, så føreren kan styre dem i den rigtige retning.

Naalakkersuisut anvender denne metafor og betegnelse for den nye grønlandske platform til dataudveksling.

I Estland kalder man platformen for X-Road. Estland har hjulpet med at installere platformen i en stribe lande herunder Færøerne, hvor den kaldes for Heldin.
Faktaboks
Pitu sikrer adgang til unikke data med konstant tilgængelighed. Det omhandler data som:

• Geodata og NunaGis
• Grunddata
• Fangst- og fiskeridata
• Sundhedsdata
• Forsikringsdata
• Data fra banker
• Statistiske nøgletal


Kontakt:
Styrelseschef John Siegstad
Oq./Tel.: +299 34 69 98
E-Mail: jofs@nanoq.gl