Grønland er vært for historisk aftale om Arktisk Højsø


Ti store fiskerinationer; de arktiske kyststater Canada, USA, Rusland, Norge og Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland er sammen med Island, EU, Sydkorea, Japan og Kina, efter års forhandlinger, blevet enige om en international aftale, der skal forhindre ureguleret fiskeri i det centrale arktiske ocean.
Naalakkersuisut har den 13. september, 2018 godkendt aftalen.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Erik Jensen, har inviteret aftaleparterne til en underskrivelsesceremoni i Grønland. Der vil være deltagelse af fiskeriministre, udenrigsministre og ambassadører, der kommer for at skrive aftalen under.

Det grønlandske værtskab er kommet i stand i overensstemmelse med Canada som depositar for aftalen og USA som forhandlingsleder for aftalen. Således kan denne arktiske aftale underskrives i Arktis.

Aftalen er ikke en fredning i al fremtid af det centrale arktiske ocean; i stedet er den grundlæggende idé, at der ikke åbnes for fiskeri før der er tilstrækkelig viden og de nødvendige regler for en bæredygtig tilgang er sat i værk.

- Aftalen er historisk, fordi de ti stater har løst et problem, inden det er opstået. Aftalen skal ikke lukke et eventuelt fremtidigt fiskeri i Arktis, men kommer til at forhindre ureguleret rovfiskeri i et af verdens sidste uberørte havområder.

- Jeg er meget tilfreds med, at denne vigtige aftale er kommet på plads efter flere års udfordrende forhandlinger, og jeg er meget stolt over at vi kan beværte denne ceremoni i Grønland, siger Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Erik Jensen.


Ceremonien er for inviterede gæster og finder sted på Hotel Arctic i Ilulissat, i dagene 2. – 4. oktober, 2018.

Aftalens hovedtræk
- Intet fiskeri i det centrale arktiske ocean, før der er enighed om oprette en regional fiskeriforvaltningsorganisation, der fastsætter videnskabsbaserede fiskekvoter og regler for fiskeriet;
- Styrke forskningssamarbejde i en langsigtet indsats, der vil kunne give viden om ændringer i økosystemer og fiskebestande i det centrale arktiske ocean;
- Anerkende arktiske oprindelige folks interesser, værdien af oprindelige og lokale folks viden i beslutningsprocesser og sikre oprindelige og lokale folks deltagelse i den videre proces;
- Overholde bestemmelser om forsøgsfiskeri som udelukkende kan udføres i henhold til bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som parterne fastsætter;
- Alle parter skal være enige i beslutningsprocesser;
- Aftalen træder i kraft, når alle lande har ratificeret.

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Email: jio@nanoq.gl