Naalakkersuisut støtter et forbud mod HFO i Arktis

Sikuki

Naalakkersuisut har tilsluttet sig, at der aktivt arbejdes for et forbud mod HFO i Arktis, i FN’s internationale søfartsorganisation IMO. Forbuddet skal omhandle både sejlads og transport af HFO i Arktis.

 

Naalakkersuisuts stillingtagen til sagen har afventet en analyse af de socioøkonomiske, miljø og klimamæssige konsekvenser for Grønland af et muligt forbud mod sejlads på HFO i Arktis.

 

Departementet for Natur og Miljø oplyser, at analysen nu foreligger, og Naalakkersuisut på den baggrund har besluttet at støtte et forbud mod sejlads og transport af HFO i Arktis. Analysen viser, at et forbud mod sejlads på HFO vil være forbundet med en samfundsøkonomisk omkostning på cirka 8,1 mio. kroner årligt.

 

En meget væsentlig årsag til, at man skal undgå HFO i arktiske farvande er, at skibsulykker, som medfører spild af HFO i havmiljøet, kan få store miljømæssige og økonomiske konsekvenser.

 

HFO er meget vanskelig og til dels umulig at opsamle ved lave havtemperaturer. Ved større spild af HFO vil der derfor være stor risiko for, at olien forbliver længe i vandet eller på de kyster, olien eventuelt strander på.

 

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Pinngortitaleriffik anbefaler derfor et forbud mod HFO i Arktis.

 

Sejlads på HFO er også skyld i luftforurening og sodpartikler på sne- og isflader. Når sneen og isen bliver mørk på grund af sod, øger det afsmeltningen.

 

IMO´s komite for beskyttelse af det maritime miljø mødes næste gang i oktober måned. Her skal netop et forbud mod skibes brug og transport af HFO drøftes.

 

Ved at reglerne om et forbud mod HFO i Arktis udformes gennem FN´s søfartsorganisation IMO sikres ensartede vilkår og en høj miljøstandard for sejlads i hele Arktis.

 

Hent analysen her (PDF)

 

For yderligere oplysninger kontakt: Departementschef Mette Skarregaard Pedersen tlf: 346476 e-mail: mesp@nanoq.gl