Der er lavet analyser over en samlet løsning

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Simon Simonsens holdning til Inuit Ataqatigiits oplæg om lufthavnsstrukturen

Inuit Ataqatigiit fremkom i går med et oplæg om fremtidens lufthavnsstruktur, som jeg har følgende kommentar til:

 

”Først og fremmest vil jeg gerne takke Inuit Ataqatigiit for at fremkomme med deres bud på, hvordan fremtidens lufthavnsstruktur skal se ud. Det giver et godt udgangspunkt for den videre debat, når punktet skal 2. behandles under Efterårssamlingen den 15. oktober”.

 

Mine kommentarer til oplægget:

 

”Jeg er glad for, at Inuit Ataqatigiit er enig med Naalakkersuisut i, bl.a. at der skal bygges en Atlantlandingsbane på 2.200 meter i Nuuk, og hele infrastrukturen i vort land skal løftes, så det bliver nemmere at rejse rundt. Men jeg skal præcisere, at Naalakkersuisut fastholder og fortsat arbejder for én samlet løsning, hvor der bygges en lufthavn i Ilulissat og en i Nuuk på 2.200 meter og at der bygges en regional lufthavn ved Qaqortoq på 1.500 meter.

 

Derudover skal jeg også præcisere, at der er lavet analyser over en samlet løsning, som viser, at der er besparelser for samfundet og dermed også for borgerne – disse gevinster vil ikke kunne opnås, hvis lufthavnene ikke bygges.

 

Når det er sagt, noterer jeg med tilfredshed, at IAs oplæg på mange måder ligner Naalakkersuisuts udspil, og jeg er derfor fortrøstningsfuld, når lovforslaget skal behandles i Inatsisartut-salen under Efterårssamlingen”.

 

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har indgået en aftale med Statsminister Lars Løkke Rasmussen om lufthavnsprojekterne og om erhvervssamarbejde.

 

”Jeg forstår Inuit Ataqatigiit således, at partiet tilslutter sig, at Naalakkersuisut har indgået en aftale med regeringen om, at staten kan bidrage til og derfor også deltage i lufthavnsprojektet. Det ligger vel beskrevet i aftalen.

 

Det er rigtigt, at der skal træffes yderligere aftaler med regeringen, hvis Naalakkersuisuts aftale med regeringen skal implementeres. Det er bl.a. afhængigt af, hvorledes aftalen og anlægsloven for lufthavnene vil blive behandlet i Inatsisartut.

 

Det er naturligt, at en aftale om fælles hensigter vedr. statens bidrag til lufthavnsprojektet ikke har alle detaljer med. Det er en overordnet aftale, indgået på regeringsniveau. Det er imidlertid også en aftale, som vil styrke det samlede lufthavnsprojekt i væsentlig grad, hvis det møder tilslutning i Inatsisartut”.

 

Jeg har lige været i Sydgrønland, hvor jeg bl.a. drøftede infrastrukturen med borgere, erhvervslivet og kommunen.

 

”Når så store projekter skal gennemføres, er det vigtigt, at man løbende har en dialog med dem, der i fremtiden får glæde af de nye infrastrukturprojekter. Derfor kan jeg nemt bakke op om Inuit Ataqatigiits ønske om at inddrage de lokale i dialog om disse store projekter, som vil gavne landets udvikling”.

For yderligere oplysninger kan kontaktes ministersekretær Steve Sandgreen på telefonnummer 59 66 59, eller pr. e-mail: stes@nanoq.gl