Sydgrønland videreudvikler turismen


Sydgrønland videreudvikler turismen
Den 11. september dannede Sydgrønland rammen for et turismeseminar, hvor en række centrale turistaktører satte fokus på turismeerhvervets fremtid.

Ved seminaret i Qaqortoq blev der givet foreløbige regionale input til den nye national turismestrategi. Der blev på seminaret udtrykt støtte Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassens forslag om, at der skal udarbejdes en flerårig national turismestrategi, som skal baseres på regionale turismeplaner fra alle dele af landet. Flere deltagere fremhævede således det væsentlige i inddragelse af lokalbefolkningen i planlægningen af de konkrete aktiviteter.

Blandt de mange spændende emner som blev drøftet på seminaret, kan nævnes etablering af et visitorcenter og udpegning af regionale seværdigheder i Kommune Kujalleq. Der blev i den forbindelse peget på UNESCO området samt kontrasten og mødet mellem inuit og nordboere, som centrale temaer i fortællingen om Sydgrønland.

Områdets unikke historie og velbevarede efterladenskaber i form af historiske ruiner og naturforekomster skal indgå i en bæredygtig plan, som skal beskytte vores værdier bl.a. med gangbroer, afspærringer o.a. – samtidig med, at der skal kunne tjenes penge på at fremvise seværdighederne.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen siger:
”Sydgrønland har allerede mange erfaringer med at håndtere turister. Jeg ser derfor frem til sammen med Kommune Kujalleq at arbejde videre med at udvikle turismen i dette fantastiske område ”. Aqqalu Jerimiassen oplyser videre: ”at der på finanslovsforslaget for 2019 er afsat midler til over en årrække at afskærme og fremhæve vores seværdigheder samt til bidrag til etablering af besøgscentre i alle landets kommuner”.

Borgmester Kiista P. Isaksen udtaler:
”I Sydgrønland er vi parat til bidrage til, at vi får endnu flere turister både lokalt og nationalt. Det er derfor vigtigt, at vi ved dette seminar har haft lejlighed til at komme med vores foreløbige input til den nye nationale turismestrategi”.

Workshop deltagere oplistede en række konkrete forslag til styrkelse af turismen ligesom mulige udfordringer blev oplistet.

Kommune Kujalleq vil med udgangspunkt i de mange gode input - sammen med regionale aktører - udarbejde et forslag til hvordan den regionale og nationale turismestrategi kan koordineres bedst muligt. Det er målet, at den nye nationale strategi skal være færdig medio 2019.

For yderligere information kontakt Informationschef Salome Hansen i Kommune Kujalleq tlf. 288847, e-mail sahn@kujalleq.gl Departementschef Jørn Skov Nielsen, Departementet for Erhverv og Energi, tlf. +299 55 61 88, e-mail: jsn@nanoq.gl