Regulariteten bliver høj i Ilulissat og Nuuk

Replik vedrørende Kangerlussuaqs rolle som alternativlufthavn


Kodeordet er regularitet. Dette tekniske udtryk dækker – groft sagt – over, hvor hyppigt en flyvemaskine kan lande uanset vejrlige forhold. Det betyder, at hvis en landingsbane har en regularitet på 100 procent, kan en flyvemaskine lande hver gang – og omvendt ved nul procent.

Det er korrekt, at Kangerlussuaqs lufthavn har en meget høj regularitet på 99,8 procent, og derfor er velegnet til at agere alternativ lufthavn. Udfordringen i dag er dog den, at kun de færreste har Kangerlussuaq som slutdestination – og derfor er afhængig af vejret i Kangerlussuaq og ofte også i en anden lufthavn.

Hvis der bliver etableret længere landingsbaner i Nuuk og Ilulissat, viser beregninger, at de to lufthavnsbyer vil opnå en væsentligt bedre regularitet end i dag, nemlig på henholdsvis 95,1 og 98,1 procent. Det skyldes blandt andet brug af moderne teknologi, så flyvemaskinerne oftere kan lande end i dag, da de bliver mindre afhængige af, hvordan vejr og vind arter sig.
Til Sermitsiaq torsdag den 6. september 2018 udtaler Air Greenlands direktør, at de længere landingsbaner i Nuuk og Ilulissat gør, at lufthavnene får en bedre regularitet, hvilket vil betyde, at der i fremtiden vil være færre dage, hvor man ikke kan flyve til og fra de to byer.
Derfor vil de to lufthavne ifølge direktøren for Air Greenland også i højere grad kunne fungere som alternative lufthavne på indenrigstrafikken.
Man skal huske på, at beregninger viser, at hvis vi får etableret to nye atlantlufthavne, vil indenrigsflyvningen blive reduceret med 43 procent.

Det skyldes hovedsageligt, at de rejsende slipper for at anvende Kangerlussuaq lufthavn som mellemstation, inden de fortsætter ud til deres slutdestination. Derved begrænses problemstillingen en del, som Air Greenland opstiller.

Til slut vil jeg slå fast, at der endnu ikke er truffet beslutning om Kangerlussuaq lufthavns fremtidige rolle i en eventuel ny lufthavnsstruktur – det er en politisk

beslutning, der skal tages stilling til senere, når der er taget stilling til om der skal anlægges nye lufthavne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat.

Med venlig hilsen

Simon Simonsen