Forskning bekræfter nødvendigheden af indsatsen mod kræft


Et nyt studie af kræftforekomsten i perioden 1983-2014 viser en stigning i antallet af kræfttilfælde og langt højere dødelighed i Grønland end i de andre nordiske lande.

- Jeg ser med stor alvor på resultaterne af det nye studie. Det bekræfter vigtigheden af vores Kræftplan, som trådte i kraft den 1. januar 2014. Forhåbentlig vil vi i fremtiden opleve et fald i dødeligheden som følge af det øgede fokus på kræftområdet i befolkningen og i sundhedsvæsenet, siger Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen.

Studiet peger på, at den øgede forekomst af kræft hænger sammen med overgangen til en mere vestlig livsstil. Rygning, usund kost og alkohol er blandt de kendte årsager til kræft. Den udvikling, vi ser nu, er en konsekvens af blandt andet det meget store tobaksforbrug, som har spredt sig i samfundet igennem de seneste generationer.

- Forebyggelse og sundhedsfremme er nøglen til færre kræfttilfælde. Vi skal styrke samarbejdet omkring folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II, som netop har fokus på at forebygge rygning og alkohol og fremme sunde kostvaner, udtaler Doris J. Jensen, og fortsætter:

- Udviklingen på kræftområdet kan kun for alvor vendes, hvis der kommer mere fokus på forebyggelsen af kræft. Det handler om at forebygge, at der opstår så mange kræfttilfælde. Det kan kun ske ved en massiv indsats fra mange sider. Vi har hver især et ansvar. Familierne, skolerne, uddannelsesinstitutionerne, pressen og alle andre med indflydelse på samfundsudviklingen skal være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Forskerne bag den nye undersøgelse anbefaler at se detaljeret på udredningsforløb, behandling og opfølgning af grønlandske kræftpatienter. Kræftplanen indeholder forslag til indsatser, som dækker hele kræftområdet. Fra tidlig opsporing, over patientforløb, information, behandling af de enkelte kræfttyper og til rehabilitering og palliation.

- Forskerne har en række gode og relevante anbefalinger, og flere af dem arbejdes der allerede på. Koalitionsaftalen indeholder et punkt om behandlingsplaner og i henhold til Kræftplanen arbejdes der målrettet på at forbedre patientforløbene. Det er ingen hemmelighed at vi har et sundhedsvæsen under pres, så det vidner om at Kræftområdet er et højt prioriteret område, siger Doris J. Jensen.

- Derudover synes jeg, at det er vigtigt, at befolkningen har adgang til information og viden om tidlige tegn på kræft, siger Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen.


For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Rosa Thorsen på mobil: +299 55 33 03 eller e-mail: rosat@nanoq.gl