Overførsel af kvoter for sildepisker

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har med inddragelse af KNAPK og erhvervskonsulenter fra de fem kommuner besluttet, at overføre 22 sildepisker fra kvoten for fartøjer med harpunkanon til fællesfangstkvoten for sildepisker således, at der er 80 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af fangststatus og kvotegruppens enige indstilling besluttet, at overføre 22 sildepiskere til fællesfangstkvoten i Vestgrønland med virkning fra og med den 7. september 2018. Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen og kan først startes, når kommunalbestyrelsen efter høring af den lokale fisker- og fangerforening har foretaget og offentliggjort en ny fordeling.

Den 13. december 2017 og 12. marts 2018 blev der ved pressemeddelelse orienteret om en årlig kvote på 179 sildepiskere i Vestgrønland. 50 sildepiskere kunne fanges som fællesfangst og 129 blev tildelt harpunfangsten. Den totale kvote for Østgrønland er på 15 dyr.

Pr. 6. september var der modtaget information i APNN om, at der var fanget 34 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 33 sildepiskere af fartøjer med harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 36 og 74 stk. efter overførsel. I Østgrønland var der fanget 2 sildepiskere, givende en restkvote på 13.

Overførsel (øgelse) til fællesfangst bliver følgende i Vestgrønland:

Avannaata kommunia                               3

Kommune Qeqertalik                                8

Qeqqata kommunia                                   5

Kommuneqarfik Sermersooq Vest           2

Kommuni Kujalleq                                     4

Total:                                                         22:


Bilag: Fangststatus for fællesfangst på sildepisker pr. 6. september 2018 for Vest- og Østgrønland.

Status for fællesfangst på sildepisker pr. 6. september 2018:
Følgende fangstdata er baseret på fangstmeldinger, som APNN har modtaget pr. 6. september 2018. Der skal således tages forbehold for, at enkelte rapporteringer endnu ikke er indleveret til APNN.

Fællesfangst på sildepisker, Vestgrønland

Vestgrønlands-bestanden

Fangst

Kvote*

Restkvote

Pr. 6/9

Overførsel

7/9

Samlet rest

Qaanaaq

0

1

1

3

10

Upernavik

3

5

2

Uummannaq

3

6

3

Ilulissat

1

2

1

Qeqertarsuaq

4

4

0

8

8

Qasigiannguit

2

2

0

Aasiaat

2

2

0

Kangaatsiaq

4

4

0

Sisimiut

2

3

1

5

6

Maniitsoq

4

4

0

Nuuk

1

3

2

2

6

Paamiut

1

3

2

Narsaq

3

4

1

4

8

Qaqortoq

3

3

0

Nanortalik

1

4

3

TOTAL

34

50

16

22

38

* Qeqertalik Kommunia lavede kommunal genfordeling 15/8 2018 jf. § 8

Fællesfangst på sildepisker, Østgrønland

Østgrønlandsbestanden

Fangst

Kvote

Samlet rest

Ittoqqortoormiit

0

5

5

Ammassalik

2

10

8

TOTAL

2

15

13Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 5304, e-mail: amalie@nanoq.gl