Erhvervssamarbejde mellem Kommune Qeqertalik og Naalakkersuisut


Aasiaat har de seneste to dage dannet rammen om et erhvervs- og turistseminar.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen og borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen har sammen med kommunens erhvervsliv brugt de seneste dage på at indsamle input til konkrete samarbejdsplaner for erhvervs- og turismeudvikling.

På erhvervsområdet har der været nyttig dialog om rammevilkår og konkrete lokale erfaringer med erhvervsudviklingen i området. En række workshops har medvirket til at kaste lys over de fremtidige erhvervsmuligheder i området.

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen og Borgmester Ane Hansen har i forlængelse af seminaret besluttet, at igangsætte et tæt samarbejde om udvikling af koordinerede strategier for udvikling af erhvervs- og turismesektorerne på nationalt og regionalt plan. Et væsentligt punkt i den forbindelse vil være etableringen af et kommunalt erhvervsudviklingsråd.

Borgmester Ane Hansen udtaler i den anledning:
”Det er vigtigt, at det nationale og lokale niveau koordineres ordentligt, både på turisme- og erhvervsområdet, således at vi alle trækker i samme retning”.

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen udtrykker tilfredshed med at kunne præsentere de nationale idéer til en kommende strategi for Kommune Qeqertalik, og fortsætter; ”jeg synes, det har været yderst interessant, at blive inddraget i de tanker og idéer som kommunen og nøglepersoner i området har til det kommende strategiarbejde”.

Borgmester Ane Hansen og Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen har som en del af strategiarbejdet aftalt, at der skal nedsættes en fælles styregruppe, der skal arbejde for at etablere et Visitorcenter i kommunen.

Et andet konkret samarbejdsprojekt vedrører kortlægning og promovering af vandpotentialer til produktion og eksport af drikke vand i Kommune Qeqertalik.

På energi- og vandforsyningsområdet blev parterne enige om, at der i løbet af 2019 skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for vedvarende energiforsyning i kommunen. Parterne aftalte desuden at undersøge muligheden for en forbedret vandforsyning i Kangaatsiaq.

Seminaret var ligeledes startskuddet til en kortlægning af potentielle nationale seværdigheder i Kommune Qeqertalik. Der skal således, i dialog med lokale aktører, udpeges en række seværdigheder som kan blive opkvalificeret og være med til at skabe rammerne for en fremtidig turismeudvikling i området.


For yderligere information kontakt:
Kommunaldirektør Hans Peter Poulsen, tlf. 482473, e-mail hppo@qeqertalik.gl og Departementschef Jørn Skov Nielsen, Departementet for Erhverv og Energi, tlf. +299 55 61 88, e-mail: jsn@nanoq.gl