Vær opmærksom på rabies/hundegalskab

Foto: Martin Schiøtz


Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) får løbende henvendelser fra kommuner og borgere, der har set ræve, som opfører sig atypisk og derfor mistænkes for at have rabies. Disse henvendelser tages alvorligt på grund af risikoen for smitte af rabies til andre dyr og mennesker.
Rabies, også kaldet hundegalskab, er udbredt blandt rævebestanden i Grønland. Det er en virussygdom, der angriber nerverne og hjernen, og sygdommen er dødelig for både mennesker og dyr. Rabiesvirus findes i stor mængde i spyttet hos smittede dyr og overføres ved bid eller ved spyt, der kommer i berøring med sår og rifter.

Tegn på rabies
Dyr med rabies ændrer adfærd. Ræve mister i begyndelsen af sygdommen deres naturlige skyhed og kommer derfor oftere tæt på dyr og mennesker. Smittede dyr vil oftest begynde at udvise sygdomstegn inden for 3-14 dage efter smittetidspunktet, men der kan gå helt op til 8 uger, før dyret viser tegn.
Et dyr kan være smittet med rabies, hvis det udviser et eller flere af følgende sygdomstegn:
  • Overdrevet savlen
  • Synkebesvær
  • Pludselig aggressivitet og raserianfald
  • Usædvanlig uro og nervøsitet/skyhed
  • Snappen efter indbildte genstande
  • Lammelse af især underkæbe og bagkrop
  • Forvirret opførsel
  • Øget følsomhed overfor berøring, lys og lyde
Forholdsregler ved ræve
Du skal altid holde afstand til ræve. Opfører de sig mistænkeligt eller er nær beboelse eller tæt på andre dyr – f.eks. hunde – skal du straks kontakte myndighederne.
Du kan selv forebygge tiltrækningen af ræve til beboelsesområder ved at sørge for at rydde op efter dig og ikke efterlade mad og affald.
Såfremt du bliver bidt af en ræv, skal du straks vaske bidsåret med vand og sæbe og henvende dig til sundhedsvæsenet.
Bliver dit dyr bidt af en ræv, skal du straks kontakte myndighederne.

Vaccination
I Grønland er der indført et rabiesvaccinationsprogram for hunde og katte for at beskytte andre dyr og mennesker.
Det er således lovpligtigt at sørge for at få sin hund og kat vaccineret mod rabies. Alle hunde og katte skal vaccineres mod rabies første gang, når de er 4 måneder gamle. De skal derefter revaccineres hvert tredje år.
Du skal kontakte din lokale dyrlægeklinik eller kommune for at få dit dyr vaccineret.

Henvendelser vedrørende rabies
Har du en formodning om, at et dyr er angrebet af rabies, skal du anmelde det til VFMG, politiet eller kommunen. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland tager derefter stilling til det videre forløb.

Henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden vedrørende mistanke om rabiessmittede dyr kan ske på uumasut@nanoq.gl eller på telefonnummer 34 50 00 inden for telefontiden, mandag, tirsdag, torsdag og fredag, kl. 9.00 til 15.00.