Erik Jensen til Nordatlantisk fiskeriministerkonference på Færøerne

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Erik Jensen deltog i den 23. Nordatlantiske Fiskeriministerkonference som blev beværtet af den færøske fiskeriminister Høgni Hoydal og afholdt i Tórshavn fra d. 26. til 28. august 2018.

Til konferencen deltog fiskeriministre fra Grønland, Island, Færøerne, Rusland, samt EU’s fiskerikommissær. Canada og Norge var repræsenteret på seniorembedsmandsniveau.

Det overordnede tema ved årets konference var bæredygtig havforvaltning. Ministrene var inviteret til at drøfte erfaringer med værditilvækst i kæden fra fangst til forbrug i fiskerisektoren og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i overensstemmelse med miljøet og inden for de relevante principper i målsætningen om bæredygtig udvikling i FN’s bæredygtige udviklingsmål 14. Mål 14 handler om at fremme bæredygtig brug af havene og af havressourcer for at bevare verdenshavene.

Ministrene drøftede den globale dagsorden og vigtigheden af at fremme bæredygtig havforvaltning for nuværende og fremtidige generationer.

Ministrene understregede, at det vigtigste mål er at beskytte havene mod overudnyttelse og bevare havene som den mest værdifulde kilde til marine ressourcer og som en vigtig kilde til fødevaresikkerhed og levebrød.

Ministrene adresserede de store globale udfordringer med plastikaffald og forurening i havene. Behovet for at styrke den internationale koordinering af havforskning og dataindsamling blev fremhævet og ministrene drøftede ligeledes muligheder for at skabe betingelser for udvikling af den blå bioøkonomi.

I forbindelse med konferencens tema om bæredygtig havforvaltning, anerkendte ministrene ansvaret for at tage fat på vigtige forvaltningsmæssige udfordringer, herunder fordeling af makrel, sild og blåhvilling mellem kyststaterne i det nordøstlige Atlanterhav.

Naalakkersuisoq Erik Jensen informerede sine kollegaer om gældende fiskeriforvaltning i Grønland, og understregede, at de marine ressourcer spiller en helt central rolle i Grønlands økonomi.

Naalakkersuisoq fremhævede, at potentialet i udviklingen i bioøkonomien i Grønland i særdeleshed ligger inden for innovation og merværdiskabelse af den marine biomasse, især fisk, men også i at udnytte andre ressourcer fra havet, der ikke udnyttes i dag.

Naalakkersuisoq understregede, at det handler om at få mere ud af det vi har og at innovation, udvikling og opgradering af værdikæder i høj grad foregår inden for den enkelte virksomhed i form af dygtig, fremsynet, effektiv drift og ledelse.

Naalakkersuisoq fremførte at, kombination af en stærk fiskeindustri, med forskning, udvikling og innovation inden for bioteknologi kan gavne økonomien regionalt og nationalt og gøre arbejdet med havets ressourcer til en attraktiv levevej for unge mennesker.

Naalakkersuisoq understregede, at hans overordnede fokus i forhold til havbeskyttelsesmål ligger i at sikre en balance mellem beskyttelse og udnyttelse af marine ressourcer.

Naalakkersuisoq Erik Jensen udtaler:
Jeg har erfaret, at vi i Grønland fastsætter vore fiskekvoter i overensstemmelse med andre nationers fastsættelse af deres interne fiskekvoter. Fastsættelserne er stort set baseret på videnskabelige viden. Det er for mig vigtigt, at understrege, at vi i Naalakkersuisut ser vigtigheden af forsigtighedsprincipperne, herunder forvaltningsplaner som de grundlæggende elementer i vore beslutninger.

Se Communiqué fra konferencen her

Naalakkersuisoq Erik Jensen havde ved konferencen i Tórshavn bilaterale møder med de Nordatlantiske fiskeriministre og EU’s fiskerikommissær om fiskerisamarbejde og aftaler med de pågældende lande.

Naalakkersuisoq Erik Jensen var, i forbindelse med sit besøg på Færøerne, på virksomhedsbesøg og havde møder både med Færøernes Udenrigs- og erhvervsminister Poul Michelsen og med Fiskeriminister Høgni Hoydal.

For yderligere information kontakt Departementschef Jørgen Isak Olsen, tlf.: 48 31 35