Erhvervs- og turismekaravanen rykker mod nord


Som næste stop i Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassens rundtur til de grønlandske kommuner, rykker erhvervs- og turismekaravanen i dagene 29.-30. august til Aasiaat i Kommune Qeqertalik.

Et netop overstået lignende seminar i Tasiilaq gav de involverede deltagere en række input i det videre arbejde til at styrke de grønlandske kommuner til den kommende erhvervs- og turismeudvikling i Grønland.

Ved seminaret i Aasiaat vil Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen – i samarbejde med borgmester Ane Hansen – afholde et to-dags erhvervs- og turismeseminar, hvor lokale turismeaktører og erhvervsdrivende vil få mulighed for at drøfte kommende tiltag og muligheder i tæt dialog med bl.a. Visit Greenland, Greenland Business og repræsentanter fra selvstyret og Kommune Qeqertalik.

Seminaret skal bl.a. bruges til at drøfte input til en regional turismestrategi for Kommune Qeqertalik og til en overordnet national turismestrategi, som forventes klar i 2019.

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen har før sit politiske embede som medlem af Naalakkersuisut arbejdet med lokalturisme i Ilulissat, og forklarer forud for seminaret:
”Den nationale strategi skal være lokalt forankret og dermed afspejle de muligheder og udfordringer, som de enkelte regioner oplever”.

Ved seminaret vil der ligeledes blive afholdt en workshop om potentielle nationale seværdigheder. Hensigten er at sikre promovering og eksistens af regionens nuværende seværdigheder, ved bl.a. at etablere fysiske rammer og tidssvarende faciliteter for disse seværdigheder. Første skridt er en kortlægning af mulige attraktioner i regionen, hvortil kommunen og de lokale beboere spiller en central rolle.

Turisme- og Erhvervsseminaret sætter desuden fokus på erhvervsmuligheder i Kommune Qeqertalik, hvor det vil blive drøftet, hvordan den nye kommune kan skabe et aktivt erhvervsliv.

I de kommende uger vil der blive afholdt lignende seminarer i landes øvrige kommuner.

For yderligere information kontakt:
Departementschef Jørn Skov Nielsen, Departementet for Erhverv og Energi, tlf. +299 55 61 88, e-mail: jsn@nanoq.gl