Ophævelse af kogeanbefaling/kogepåbud

Kogeanbefalingen/kogepåbuddet den 17. september 2017 for Ikerasak ophæves hermed fra den 20. august 2018, da nye vandprøver efter udbedring/desinfektion af bygdens vandforsyning viser en tilfredsstillende vandkvalitet.

For yderligere oplysning kontakt AC-fuldmægtig Susanne Berglund i Miljø-og Beredskabs afdelingen, tel.: +299 346469 mail: susb@nanoq.gl