Præciseringer til pressens omtale af Naalakkersuisuts forslag til finanslov for 2019

Af: Pele Broger Naalakkersuisoq fir Finanser

”Naalakkersuisut har foretaget en rettelse i finanslovsforslaget, inden dette blev afleveret til Inatsisartut inden fristdagen fredag den 24. august kl. 12. Denne ændring er af primært teknisk karakter, og den medfører ingen ændringer i finanslovens bevillinger eller budgetterede resultat.

 

Der er medtaget en ajourført udgave af tekstanmærkningerne, således at finanslovsforslaget viderefører de tekstanmærkninger til hovedkonto 10.13.11 (Kontante udgifter til aktieselskaber), som var optaget i Finansloven for 2018, vedrørende lufthavnsprojektet i regi af Kalaallit Airports A/S.

 

Naalakkersuisut vurderer, at en uændret fortsættelse af ovenstående tekstanmærkninger kan lette et muligt pres i Inatsisartuts behandling af Naalakkersuisuts forslag til en anlægslov vedrørende lufthavne (XM2018/21), som ikke har været tilsigtet. Naalakkersuisut ønsker ikke at give indtryk af en politisk foregribelse af Inatsisartuts videre behandling af Naalakkersuisuts forslag til ny anlægslov, hvilket der kan være risiko for, når de nævnte tekstanmærkninger udelades, før der er vedtaget et nyt regelsæt, som kan træde i stedet.

 

Finanslovsforslaget for 2019 er tilgængeligt i den ajourførte form på Finansdepartementets hjemmeside under www.naalakkersuisut.gl. Det forventes snarest også tilgængeligt fra Inatsisartuts hjemmeside.

 

Med ovenstående håber jeg at have bragt klarhed over forholdet.”

 

 

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Nikolai S. Christensen, mail: nsch@nanoq.gl.