Stop for kystnært fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Upernavik 2018

Krabber 1 Naturinstitut
Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter krabber i Upernavik forvaltningsområde stopper torsdag den 16. august 2018, da den kystnære krabbekvote på 400 tons må antages at være opfisket.
Redskaber skal være optaget senest 16. august 2018 kl. 2359.

Den 18. august 2018 bliver således også den sidste indhandlingsdato.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos:
Fiskerilicensinspektør
Mads T. Nedergaard
Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: mads@nanoq.gl