Økonomisk Redegørelse 2018 udkommet

Økonomisk redegørelse 2018 viser, at det aktuelle økonomiske udgangspunkt grundlæggende er gunstigt i disse år. De gode konjunkturer skal blandt andet bruges til at muliggøre kloge investeringer, der kan bidrage til en positiv udvikling i samfundet, hvor der opnås strukturelle og langsigtede gevinster.

Dette skal muliggøre, at vi kan holde udgiftsniveauet så lavt som overhovedet muligt for at bevare og så vidt yderligere at forbedre vores konkurrencekraft som nation.

Redegørelsen viser også, at der er behov for gennemføre nogle strukturelle ændringer i indretningen af vort samfund i bestræbelserne på at nå de overordnede politiske mål.

Med afsæt i den nye koalitionsaftale ønsker Naalakkersuisut således at skabe en mere selvbærende økonomi og forberede overtagelse af områder fra staten. Dette ved at føre en balanceret finanspolitik, som udspringer af fornuftige dispositioner, der bunder i visioner og målsætninger.

Generelt ønsker koalitionspartierne at styrke samfundets udvikling og dets placering i verdenssamfundet gennem et forstærket samarbejde i alle dele af samfundet. Dette gennem nødvendige reformer, der kan forbedre befolkningens levevilkår og sikre fortsat økonomisk udvikling ved at skabe nye arbejdspladser og få flere arbejdsdygtige i arbejde.


Økonomisk redegørelse 2018 beskriver udgangspunktet herfor. Dels beskriver den aktuelle økonomiske situation og fremskrivninger heraf, dels gør den status for udviklingen på vigtige områder i samfundet.

Redegørelsen beskriver desuden Naalakkersuisuts netop vedtagne mål og principper for sin økonomiske politik, der blandt andet vil få betydning for arbejdet med at realisere koalitionsaftalens mål og indsatser.

Økonomisk redegørelse 2018

For yderligere oplysninger kontakt: Sekretær for Naalakkersuisoq Qarsoq Høegh-Dam direkte 34 52 12 qars@nanoq.gl