Indsatser mod seksuelle overgreb er højt prioriteret af Naalakkersuisut

Anthon Frederiksen

Af: Anthon Frederiksen, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Sermitsiaq AG bringer dags dato en artikel på deres netavis, hvori de skriver, at seksuelle overgreb nedprioriteres. Jeg finder det nødvendigt at komme med et modsvar til dette, da det absolut ikke er tilfældet. Naalakkersuisut nedprioriterer ikke indsatser mod seksuelle overgreb. Indsatserne mod seksuelle overgreb er netop et højt prioriteret område for Naalakkersuisut, hvorfor Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022: ”Killiliisa” lanceres den 20. august 2018.

I artiklen skriver Sermitsiaq AG, at Naalakkersuisut i Strategi- og indsatsplan på justitsområdet har nedprioriteret punktet. Dette er ikke korrekt. For det første skal jeg præcisere, at alle indsatser i Strategi- og indsatsplan på justitsområdet er prioriteter.

For det andet bemærkes det, at den indsats, der henvises til i artiklen alene handler om, hvor hurtigt politiet skal reagere på en anmeldelse om seksuelle overgreb mod børn. Denne indsats er allerede inkluderet i den kommende strategi ”Killiliisa”.

Derudover pågår der et løbende samarbejde med Justitsvæsnet og Grønlands Politi og på den forestående efterårssamling i Inatsisartut fremsætter Naalakkersuisut et beslutningsforslag om ændring af kriminalloven vedrørende seksualforbrydelser. Beslutningsforslaget har til hensigt at udvide beskyttelsen af den enkelte borger mod seksuel udnyttelse og misbrug.

Det skal til sidst understreges, at prioriteringslisterne løbende opdateres og at indsatser mod seksuelle overgreb altid vil være i fokus.

For nærmere information kontakt Ministersekretær; Judith K. Nielsen, mobil +299 530627. mail: judi@nanoq.gl