Naalakkersuisut kigger på mulige forbedringstiltag

Replik til Anders Olsen af Naalakkersuisoq Simon Simonsen

Anders Olsen efterlyser i Sermitsiaq 27. juli 2018 mit politiske mod. Jeg kan berolige Anders Olsen med, at mit politiske mod er helt det samme som i valgkampen.

En af mine første handlinger som Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur var at gå i tæt dialog med servicekontraktparterne for netop at drøfte nogle af de udfordringer, der opleves forskellige steder i landet. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der ser på mulige forbedringstiltag. Det er nu engang sådan at arbejdsgruppen skal have tid til at komme med mulige forbedringstiltag.

Jeg vil derudover understrege, at jeg i mit hverv som Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur arbejder for hele landet. I den sammenhæng er det ikke vigtigt hvor jeg kommer fra. Tværtimod mener jeg, at landspolitikere er forpligtet til at drive landspolitik til gavn for hele landet.

Et af mine ansvarsområder er servicekontrakter på passagerbefordring i 6 forskellige distrikter. Anders Olsen har både krav og ønsker til servicekontraktforbedringer i Sydgrønland. Som mangeårigt medlem af Inatsisartut – var Anders Olsen med til at skabe de rammer der ligger til grund for de nuværende servicekontrakter. Det hænger nu engang sådan sammen – at Naalakkersuisut kun kan levere de ydelser Finanslovsbevillingen giver mulighed for. Disse rammer har Anders Olsen og resten af medlemmerne i Inatsisartut mulighed for at ændre i de kommende Finanslovsforhandlinger.

Da de nuværende servicekontrakter blev indgået, blev der lagt vægt på af det daværende Naalakkersuisut, at Landskassens midler fortrinsvis skulle forbeholdes landets befolkning.

Det betyder blandt andet, at turister og besøgende, som ikke har bopæl i Grønland, ikke er omfattet af ordningen med dækning for mistede billetter og indkvartering.

Når man er turist er det vigtigt på forhånd at have sikret sig, at diverse relevante rejseforsikringer er tegnet. Det er den rejsendes eget ansvar – ikke Naalakkersuisuts ansvar. Sådan er det også når grønlandske borgere rejser i andre lande.

Et af de områder, hvor der overalt er meget tydelig forskel på turister og egne borgere er for eksempel adgangen til de forskellige landes sundhedsydelser. Ingen er vel i tvivl om, at kun med en forsikring kan man som gæst blive behandlet på sygehuset når man er på ferie i udlandet. Det samme gælder turister her i landet, der ikke har gratis adgang til vores sundhedssystem.

Servicekontrakterne sikrer dog at alle rejsende – både dem med bopæl i Grønland og gæster udefra - kan rejse i de 6 distrikter, hvor tilskuddet fra Landskassen sikrer transportudbud og en lavere billetpris end kostprisen. Her bliver der ikke gjort forskel.

Det undrer mig at Anders Olsen opfordrer til at ophæve servicekontrakterne. Som ansvarlige landspolitikere er vi forpligtede til at sikre, at Naalakkersuisut og Inatsisartut agerer troværdigt og ansvarligt. Det er muligt at de eksisterende servicekontrakter ikke lever op til Andreas Olsens ønsker, men det er ikke det samme som at kontrakterne kan opsiges uden konsekvenser for Landskassen. Det vil ikke være ansvarlig politik at gøre det.

Arbejdet med at forberede de næste servicekontrakter påbegyndes i efteråret. Som jeg forstår Anders Olsens mange ytringer, virker det som om han foretrækker det gamle ét-strengede transportsystem i Sydgrønland. Dette vil jo så være muligt at fremføre ad de politiske kanaler, når arbejdet med forberedelse af udbud af nye kontrakter igangsættes i oktober 2018.

For mig er politisk mod at stå ved de beslutninger, der er truffet og kontinuerligt at arbejde på forbedringer inden for de rammer Inatsisartut har givet Naalakkersuisut på Finansloven.