Gældende regler for fangst af rensdyr og moskusokser

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, APNN, skal i forbindelse med den igangværende fangst af rensdyr og moskusokser hermed erindre om og præcisere gældende regler for erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr og moskusokser. Jagtsæsonen startede 1. august 2018 og forløber for fritidsjægere til og med 30. september og for erhvervsfangere til og med 15. oktober.

  • Det er kun personer, som er fyldt 16 år, der kan få udleveret licenser.
  • Licenser er personlige og må ikke overdrages eller sælges til andre.
  • Mindste tilladte kaliber til fangst af rensdyr er .222 og det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske våben.
  • Mindste tilladte kaliber til fangst af moskusokser er 6,5 x 55 og det er forbudt at anvende hel- og halvautomatiske.
  • Våben der anvendes til fangst af rensdyr og moskusokser skal være indskudt og i god stand.
  • Alt kød fra nedlagte rensdyr og moskusokser, skal medbringes fra fangststedet.
  • Transportmidler må ikke anvendes til fangst, forfølgelse eller drivning af rensdyr og moskusokser. Det indskærpes, at der ikke må skydes fra både, biler, flyvemaskiner og helikoptere.
  • Der må ikke medtages hunde under fangst af rensdyr og moskusokser.
  • Det er et lovmæssigt krav, at returnere licenser med fangstmelding.

Det skal desuden indskærpes, at det i forbindelse med fangst af moskusokser ved Kangerlussuaq – nærmere betegnet forvaltningsområderne Sisimiut og Maniitsoq – ikke er tilladt at fange køer med kalve samt trofætyre. Desuden må fritidsfangere i forvaltningsområde Nuuk kun fange 5 rensdyr i hver af regionerne Akia-Maniitsoq og Ameralik eller Qeqertarsuatsiaat, altså 10 dyr i alt. APNN har skærpet kontrollen i disse områder.

Afslutningsvist vil APNN blot ønske erhvervs- og fritidsfangerne fortsat god fangst.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til Afdelingschef Amalie Jessen

amalie@nanoq.gl Tlf. 34 53 04