Lise Lennert Olsen ansat som styrelseschef

Lise Lennert Olsen ansat som styrelseschef for Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA)

Efter indstilling fra et enigt ansættelsesudvalg, har er Lise Lennert Olsen ansat som ny styrelseschef for Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).

Lise Lennert Olsen er født i Sisimiut i 1959. Hun er oprindeligt uddannet som kandidat i eskimologi ved Københavns Universitet i 1987. Hun har igennem en årrække bestridt flere betydende offentlige lederstillinger, bl.a. som direktør i Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og senere som departementschef først i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, og senere som Departementschef i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Hun har senere været forstander for Knud Rasmussens Højskole og siden maj 2017 været personalechef i Økonomi- og Personalestyrelsen.

Naalakkersuisoq for Finanser Pele Broberg udtaler i denne anledning:
”Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at rekruttere en erfaren og kvalificeret kandidat til stillingen som styrelseschef for ASA. ASA’s arbejde har væsentlig betydning for driften af hele det offentlige Grønland. Det er en styrelse, med en bred kontaktflade til hele det offentlige Grønland såvel som til fagforeningerne og ikke mindst til en lang række medarbejdere i Grønlands Selvstyre. Det derfor meget vigtigt, at styrelseschefen på troværdig og inkluderende vis kan fremme samarbejdet såvel internt i styrelsen som udadtil i forhold til eksterne parter.

Jeg har fuld tillid til, at Lise Lennert Olsen med sin mangeårige erfaring vil kunne løfte disse opgaver, og jeg ser meget frem til samarbejdet med hende”.


Lise Lennert Olsen er i forvejen konstitueret i stillingen som styrelseschef og påbegynder derfor ansættelsen som styrelseschef straks.


For yderligere oplysning kontakt: Nikolai S. Christensen, Toqq/direkte 346675, e-mail nsch@nanoq.gl