Mindeord om Torben Harald Alne

Det er med sorg, at jeg modtog meddelelsen om, at Torben Harald Alne er afgået ved døden 74 år gammel.

Torben har siden sin ankomst til Nuuk i 1972 bestandigt arbejdet med udviklingen af hele døgninstitutionsområdet, særligt i forhold til udsatte børn. Først som socialkonsulent fra 1973 til 1975 i det daværende Arbejds- og Socialdirektorat og siden 1975, til han blev pensioneret i 2014, som forstander ved Observations- og Børnebehandlingshjemmet, Meeqqat Illuat, i Nuuk.

Torben var et friluftsmenneske, som trivedes i fjeldet og i fjorden med jagt og fiskeri, på udkig efter smukke hvaler, på ture med familien eller med børnehjemmets medarbejdere og børn ved længere ophold. Dette er også en integreret og vigtig del af det pædagogiske arbejde på Meeqqat Illuat. Ligeledes har det været vigtig og en naturlig del af arbejdet, at børnene herigennem lærer om grønlandske traditioner, hvad angår jagt, fiskeri og fødevarer.

Samtidig med det øvrige arbejde var Torben med til at etablere den første pædagoguddannelse i Grønland, hvilket var et vigtigt skridt i udviklingen på børneområdet. Endvidere var Torben i lange perioder en drivkraft i fagforeningsarbejdet og medvirkede blandt andet til at skabe forbedringer i arbejdsforholdene for pædagoger.

I 2011 blev Torben tildelt en Nersornaat i sølv af formandsskabet i Inatsisartut. Tildelingen skete blandt andet med begrundelsen om, at Torben havde ydet en prisværdig indsats for Grønland inden for forståelsen af den grønlandske kultur gennem sit socialpædagogiske arbejde.

Med tak for en stor og vigtig indsats på hele det sociale område sender jeg mine hilsner og kondolence til Torbens familie.

Æret være Torben Harald Alnes minde.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Anthon Frederiksen