Høringen af forslaget om afgiftsændringer på Mindre biler, Snescootere og ATV’er

Naalakkersuisoq for Finanser har et lovforslag i høring vedrørende fjernelse og ændringer af en række afgifter biler, snescootere, og ATV’er.

Mindre biler bliver billigere
De populære mindre biler, med lavt driftsforbrug, skal gøres billigere. De såkaldte mindre biler, som typisk efterspørges af familier i mellemindkomstgruppen, vil blive lettet for op til 25.000 kroner i afgifter. Der er således tale om væsentlig lavere afgiftsbelægning.

Snescootere og ATV’er bliver afgifsfrie
Lovforslaget lægger op til, at snescootere og ATV’er (fire hjuler) skal kunne indføres uden afgift. Ligeledes lægges der op til, at den årlige motorafgift på ATV’er fjernes.
Snescootere benyttes til erhverv, ikke mindst af fiskere, i højere grad i turistbranchen. ATV’er benyttes således også meget i hverdagen, i de områder hvor der ikke er meget vej at befærdes på.
Det er således målsætningerne, at denne del af lovforslaget skal virke erhvervsfremmende, og lette vilkårene generelt i bygder og yderdistrikter.
Biler med både brændstof- og elmotorer (hybrid-biler)

Lige nu, modsat andre biler, er der hverken indførselsafgift eller årlig motorafgift på hybridbiler. Hybridbiler bruges af bedre bemidlede grupper, og flere af disse biler hører til i gruppen af luxus-biler, såsom Porsche og Mercedes.
I stedet for atter at udskyde den midlertidige afgiftsfrihed på disse biler, så udløber den 31. december 2018. Med det foreliggende lovforslag foreslås en normalisering af afgifterne på disse biler, så de afgiftsbelægges på samme måde som almindelige biler.

De der allerede har købt en afgiftsfri hybridbil skal ikke betale indførselsafgifter med tilbagevirkende kraft. Kun biler der er indført efter 1. januar 2019 vil blive pålagt indførselsafgifter. Hybridbiler kommer til at betale for at køre på vejene i lighed med alle andre biler fra det nye år.

Rene elbiler
Rene elbiler, uden forbrændingsmotor, vil stadigvæk være fritaget for indførselsafgifter. Hermed bortfalder behovet for midlertidige afgiftsfritagelser. Der lægges op, at elbiler fremover kommer til at betale for at køre på vejene i lighed med alle andre biler.

For yderligere oplysninger kontakt: Sekretær for Naalakkersuisoq Qarsoq Høegh-Dam Toqq./direkte 34 52 12 qars@nanoq.gl