Vi skal i dialog med alle unge

Grønland har en ekstra ressource på 2.500 unge, som skal aktiveres.

Naalakkersuisoq for Råstoffer, Arbejdsmarked, Indenrigsanliggender samt Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq benytter nogle af sommerugerne til at komme i tæt dialog med Majoriaq og borgmestre i kommunerne samt andre aktører inden for aktivering og videreuddannelse.

- På mine første besøg i Kommune Qeqertalik og Qeqqata Kommunia har jeg oplevet en dedikeret indsats for at få unge, som er gået ud af folkeskolen, ind på arbejdsmarkedet. I kontrast til omtale i pressen ser arbejdsmarkedssituationen mere lovende ud i Aasiaat og Sisimiut, fortæller Vittus Qujaukitsoq, som lige nu er i Sisimiut.

Ekstra ressource
Hvert år afslutter omkring 750 unge folkeskolen og som skal i gang med et nyt kapitel i deres tilværelse og træffe et valg mellem uddannelse eller arbejde. De seneste tal fra 2016 viser, at det kun 14 %, der tager direkte videre i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse. Til gengæld tager 38 % på efterskole og 14 % kommer i arbejde. De resterende 34 % er hverken i arbejde eller i uddannelse.

Den gruppe omtales ofte som ungemålgruppen, som opgøres for unge i alderen 16 til 25 år. Samlet set er omkring 37 % af de unge i alderen 16-25 år svarende til omkring 2.500 personer, som ikke har afsluttet en uddannelse og som hverken er i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse.

- Jeg anser aktiveringen af ungemålgruppen som absolut den væsentligste indsats som Naalakkersuisoq for Arbejdsmarkedsområdet. Vi skal være sikre på, hvem de er, hvad deres udfordringer er, og så skal alle de der kan kunne modtage målrettede tilbud og vejledning for at komme videre i enten uddannelse eller i arbejde. Disse mennesker udgør en rigtig stor andel af vores lands ressource, som vi skal arbejde sammen om at aktivere, fortsætter Vittus Qujaukitsoq.

Paradoks
Når Polar Raajat i Aasiaat kan fortælle, at de i flere år forgæves har forsøgt at øge arbejdsstyrken på fabrikken med 30 personer, og når det samtidig fremgår af statistik, at der er en gruppe unge i Aasiaat, der hverken er under uddannelse eller i arbejde, så er der et paradoks, som samfundet må have bedre klarhed over. Vittus Qujaukitsoq har haft møder med personer, som til daglig har problemstillingen helt inde på livet. Det er en problemstilling, som også borgmestrene har et stort ønske om at få belyst bedre.

- Vi snakkede om at invitere denne her gruppe unge til et forløb, hvor vi kan møde dem og høre, hvad de selv mener, der skal til, for at de kan gå i gang med en uddannelse eller blive aktive på arbejdsmarkedet, fortalte Naalakkersuisoq efter mødet med borgmester Ane Hansen.

Kompleks løsning
Der er ingen nemme løsning på paradokset med mangel på arbejdskraft samtidig med, at der er arbejdsløse og en gruppe af unge, som ikke er aktive. På møderne hørte Vittus Qujaukitsoq blandt andet om udfordringer med sæsonarbejde, manglen på boliger til nye medarbejdere og mulige sociale udfordringer.

- Vi har foran os en kompleks samfundsopgave, som vi er nødt til på tværs af arbejdsmarkedet, kommuner, departementer og faglige organisationer at finde en samlet løsning på, anfører Vittus Qujaukitsoq, som er i gang med at planlægge et seminar om problemstillingen.
- Nu ser jeg i første omgang frem til at komme i dialog med de relevante aktører også i de øvrige kommuner. I Sisimiut skal vi også besøge KTI og Råstofskolen, som har et stort udbud af opkvalificeringskurser, slutter Naalakkersuisoq.

For yderligere oplysninger: Kontakt fungerende afdelingschef i Arbejdsmarkedsafdelingen, Janus Munk. Mobil: 54 67 78. Email: jmun@nanoq.gl