Møde med Europa-Kommissærer, NATO-Ambassadører og Vice-Generalsekretær

Vivian Motzfeldt med NATOambassadrrer fra Norge Island Danmark og viceambassadr fra Canada

Vivian Motzfeldt mødtes med Europa-Kommissærer, NATO-Ambassadører og Vice-Generalsekretær i EU’s Udenrigstjeneste i Bruxelles

Torsdag den 19. juli, mødtes Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt med Europa-Kommissæren for Miljø, Maritime Anliggender og Fiskeri (inkl. hvaler, sæler og Arktis), Karmenu Vella. Til mødet drøftede Naalakkersuisoq og Europa-Kommisæren forhold inden for fiskeri, hvalfangst og Inuit-undtagelsen for eksport af sælprodukter. Desuden blev prioritering af Arktis i EU’s fremadrettet arbejde drøftet. Særligt med henblik på den i år udgivet Arctic Stakeholder Report angående de arktiske landes prioriteter inden for investeringsområdet.

Efterfølgende mødtes Vivian Motzfeldt med Danmarks Ambassadør til NATO, Michael Zilmer-Johns, samt Norges og Islands ambassadører og Canadas vice-ambassadør til NATO. Til mødet var en gensidig orientering om aktuelle forhold i Grønland, diverse NATO-spørgsmål og det netop afholdte NATO-topmøde.

Fredag den 20. juli, havde Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt morgenmadsmøde med ambassadører og udsendinge tilknyttet den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité under EU-Rådet, indbudt af den danske ambassadør, Lars Bo Larsen. Med til mødet deltog Hollands, Tysklands, Polens, Storbritanniens og Finlands ambassadører og udsendinge, samt EU’s Udenrigstjenestes Ambassadør for Arktis. Mødedeltagerne spurgte interesseret ind til forhold og udviklinger i Grønland. Alle nævnte lande er enten medlemmer af eller permanente observatører i Arktisk Råd. EU har en ambition om at blive permanent observatør under Arktisk Råd, hvilket Grønland støtter.

Herudover mødtes Naalakkersuisoq separat med Vice-Generalsekretær i EU’s Udenrigstjeneste, Christian Leffler samt EU’s Ambassadør for Arktis, Marie-Anne Coninsx. Under mødet blev Grønlands og EU’s interesser i Arktis drøftet, partnerskabet mellem Grønland og EU, samt Brexit diskuteret.

Blandt de vigtige møder kan særligt fremhæves mødet med Europa-Kommissær for Internationalt Samarbejde og Udvikling, Neven Mimica. Mødet omhandlede et meget aktuelt emne, da forhandlingerne om forslaget til ny ”partnerskabsaftale” og den foreslåede sammenskrivning med OLT-aftalen er påbegyndt mellem EU-medlemsstaterne. Under mødet fik Vivian Motzfeldt således mulighed for at påpege grønlandske interesser i forhold til forslaget, og Neven Mimica fik mulighed for at oplyse om baggrunden for sammenskrivningen.

Efter møderne udtalte Vivian Motzfeldt:

”Jeg forventer, at møderne, og det gennemførte seminaret under mit besøg, har været med til at skabe en forståelse for, hvilke særlige interesser vi har i forhold til vores samarbejde med EU. Særligt taget i betragtning af, at der er de interne forhandlinger i EU angående vores fremtidige samarbejdsrammer med EU og herunder de midler vi modtager fra EU. Det er naturligvis vigtigt, at vi fra Grønlands side giver vores bidrag til den proces og vi hører om baggrunden for de forslag, som EU fremlægger.”

Kommissær for Udvikling og Internationalt samarbejde, Neven Mimica, understregede, at: 

"Kommissionen er fortsat fuldt ud forpligtet til at udvikle det tætte partnerskab med Grønland, der er defineret af vores vedvarende historiske, politiske og kulturelle bånd. Vores relationer forbliver stærke, og vi ser frem til at videreudvikle dem, herunder gennem den foreslåede øgede finansiering til støtte for bæredygtig udvikling i Grønland.”

For yderligere information kontakt:

 Mininnguaq Kleist, mail mikl@nanoq.gl, mobil: +32 499 99 98 58