Sugisaq og Doris er enige om at forbedre sindslidendes livsvilkår

Naalakkersuisoq for Sundhed, Doris J. Jakobsen og formanden for pårørendeforeningen Sugisaq, Esekias Therkelsen, har mødtes til en drøftelse af vilkårerne for sindslidende.

Afsættet for mødet var to nylige rapporter vedrørende forholdene på psykiatrisk afdeling, A1, Dronning Ingrids Hospital, udarbejdet af Ombudsmandens for Inatsisartut og Folketingets § 71-tilsyn, der har fokus på rammerne for frihedsberøvelse.

Naalakkersuisoq for Sundhed og formanden for Sugisaq er enige om, at sindslidendes vilkår i landet skal forbedres. Der er med de to rapporter kommet konkrete tiltag til forbedringer til både de fysiske rammer for patienterne på A1, samt til lovgivningen på området.

»Borgere der lider af en sindssygdom befinder sig i en vanskelig situation. Det er vanskeligt både for dem selv og for deres pårørende«, siger Esekias Therkelesen, og fortsætter. »Doris og jeg havde en god dialog, og hun oplyste at området har hendes politiske prioritering. Det gjorde mig positiv og forventningsfuld over for fremtiden«, udtaler formanden for Sugisaq, Esekias Therkildsen.

Ligeledes ser Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning Doris J. Jensen positivt på fremtiden.

»Det gjorde mig glad, at Sugisaq rettede henvendelse med henblik på en drøftelse af rapporternes indhold og det psykiatriske område.« Doris udtaler videre, »at det er nødvendigt at samarbejde, hvis der for alvor skal ske forbedringer inden for særlige områder, som eksempelvis psykiatrien. Jeg har et stort ønske om at samarbejde og værdsætter de konstruktive input om sindslidendes og deres pårørendes behov, som Esekias under vores møde er kommet med.«

Der arbejdes i Departementet for Sundhed og Forskning på en revisions af psykiatriloven for Grønland, der forventes fremlagt på forårssamlingen i Inatsisartut i 2019. Ligeledes arbejdes på etablering af en ny psykiatribygning der forventes færdig med udgangen af 2021.

For yderligere information kontakt ministersekretær Rosa Thorsen rosat@nanoq.gl +299553303