Fangstkvoter og perioder for rensdyr og moskusokser 2018

Hermed meddeles fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser – Sommer og Efterår 2018.

Da der i de fleste fangstregioner ikke har været tællinger af rensdyr og moskusokser i adskillige år, samt fortsat store mangler med fangstrapporteringer, har Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, APNN, fastsat rensdyr- og moskusokse-kvoterne efter forsigtighedsprincippet.

Grønlands Naturinstitut gennemførte i løbet af marts 2018 tælling af rensdyr og mo-skusokser i fangstregionen Sisimiut-Kangerlussuaq, men tællerapporten er endnu ikke færdiggjort og der er således heller ikke nogen rådgivning fra GN endnu.

Der blev gennemført minimumstælling af moskusokser i Ivittuut i oktober 2017 og april 2018 og det er på dette grundlag, at kvoten for Ivittuut er besluttet.

Rensdyr
1. Gældende for alle regioner: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 15. oktober.
2. Gældende for alle regioner: Fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og for-løber til og med 30. september. Der vil i forvaltningsområde Nuuk kun blive udleveret én licens pr. region til hver fritidsfanger. En licens til Region 3 og en licens til Region 4 eller Region 5. En licens gælder til 5 rensdyr.
3. Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr starter 1. august og forløber til og med 31. december.

Begrundelser: Der blev til rensdyrjagt-sæsonen i 2017 kun udleveret én licens pr. fangstregion til fritidsfangere fra forvaltningsområde Nuuk, der havde betalt jagtbevis før 1. maj 2017. Således blev der udleveret 1.022 licenser fordelt med 516 licenser til Region Akia-Maniitsoq og 506 licenser til Region Ameralik. Det er imidlertid kun 491 af disse, der blev returneret med fangstmelding svarende til 48 %, hvilket gør det svært for GN og APNN at vurdere antallet af rensdyr samt rensdyrbestandenes tilstand i de pågældende regioner, jf. pkt. 2.

APNN følger i tæt samarbejde med kommunerne returnering af licenser med fangst-melding og manglende returnering vil i fremtiden besværliggøre udlevering af licenser til de pågældende.

Moskusokser
4. Maniitsoq-bestanden: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 1 og Jagtområde 3 starter 1. august og forløber til og med 15. oktober. Fangst af køer med kalve samt fangst af trofætyre er forbudt.
5. Forvaltningsområde Sisimiut: Kvoteret erhvervs- og fritidsfangst starter 1. august og forløber til og med 15. oktober med kvote på 400 dyr. Fangst af køer med kalve samt fangst af trofætyre er forbudt.
6. Forvaltningsområde Qaanaaq: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritids-fangst for fangstregion Kap Atholl bliver på 40 dyr. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Inglefield Land og Prudhoe Land forbliver uændret på 60 dyr. Fangst af trofætyre er forbudt.
7. Forvaltningsområde Ivittuut: Fangstperioden for erhvervsfangere og fritidsjægere foreslås uændret fra 1. august til og med 15. december. Kvoten fastsættes med baggrund i minimumstælling fra april 2018 til 40 stk. 1-2 årige moskusokser fordelt på 16 tyre og 24 køer.
8. Forvaltningsområde Sigguk: Der fastsættes ligesom i 2016 og 2017 en mo-skusoksekvote på 150 dyr. Fangst af trofætyre er forbudt.

Begrundelser: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for Kap Atholl i forvalt-ningsområde Qaanaaq forbliver efter minimumstællingen i 2015 uændret på 40 dyr, jf. pkt. 6.
Fangstområdet for moskusokser i Inglefield Land blev i 2017 udvidet mod syd til og med Prudhoe Land, da moskusokserne pga. ulve vandrer sydover, jf. pkt. 6.
Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for Sigguk forbliver på 150 dyr, som besluttet efter høringen tilbage i 2016, men hæves ikke yderligere, før der har været minimumstælling i forvaltningsområdet, jf. pkt. 8.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning samt fangst af rensdyr og moskusokser. Der kan til APNN ansøges om tilladelse til drivning af moskusokser vha. snescootere, ATV-er eller helikopter.

Kravet om at fritidsjagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2018 er gældende. Kravet om, at licenser til fritidsjagt på rensdyr og moskusokser kun kan tildeles personer, som er tilmeldt et folkeregister i Grønland og som inden for de seneste 10 år har haft folkeregisteradresse i Grønland i sammenhængende periode på 2 år, er også gældende.


For nærmere information kan der rettes henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug på e-mail: apn@nanoq.gl og AC-Fuldmægtig Nuka Møller Lund, Tlf.: +299 34 53 45 eller e-mail: numl@nanoq.gl.

Se bilag her