Sektorstøtte-midler på fiskeriområdet fra EU aftalt for 2019

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har indgået en aftale med EU om overførsel af sektorstøtte-midler for 2019.
Sektorstøtte-midlerne er en integreret del af Grønlands Fiskeripartnerskabsaftale med EU og beløber sig til 21,8 millioner kroner årligt, som bruges til udvikling af den grønlandske fiskeriforvaltning, herunder fiskerikontrol og fiskeribiologiske undersøgelser.
Herudover ydes der støtte til medfinansiering af kystnære fartøjer gennem Fiskeriudviklingspuljen samt støtte til anskaffelse af nye erhvervsjoller.

Forhandlingerne blev foretaget på embedsmandsniveau i dagene 11, 12 og 13 juli i Nuuk. Den grønlandske delegation blev ledet af chefkonsulent Emanuel Rosing fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og bestod ud over embedsmænd fra departementet også af repræsentanter fra Grønlands Fiskerilicenskontrol, Grønlands Naturinstitut, Grønlands Repræsentation i Bruxelles og Departementet for Kultur, Kirke, Uddannelse og Udenrigsanliggender.

For yderligere oplysninger kontakt chefkonsulent Emanuel Rosing, e-mail: emro@nanoq.gl