Forslag til ny aftale med EU

Billede af det Grønlandske flag

Europa-Kommissionen afholder offentlig høring om forslag til ny rådsafgørelse/aftale mellem EU og de Oversøiske Lande og Territorier (OLT), samt mellem EU og Grønland (partnerskabsaftalen)

Europa-Kommissionen foreslår nu officielt, at Grønlands Partnerskabsaftale med EU skal sammenskrives med OLT-aftalen. Baggrunden for dette er en simplificering af EU’s aftale-kompleks, hvor der på nuværende tidspunkt er over 60 Eksterne Finansierings-Instrumenter (EFI – Grønlands partnerskabsaftale er en EFI), og hvor Europa-Kommissionen nu foreslår en halvering af aftalerne. Der er over 60 aftaler med forskellige krav og standarder, hvilket har gjort den administrative byrde for EU meget stor. Simplificeringen betyder også mere ensartede regler og rammer at administrere for EU.

En følgevirkning er, at partnerskabsaftalen ikke længere påtænkes at skulle være et separat dokument, men er skrevet sammen med OLT-aftalen. Dog bliver Grønland nævnt i sammenskrivningen – herunder i titlen til kommende OLT-/partnerskabsaftale – som den eneste af OLT’erne.

Det er Europa-Kommissionens forslag og forslaget overgår nu til Det Europæiske Råd og derefter til Europa-Parlamentet til disse institutioners videre forhandling, godkendelse og samtykke. Forhandlingerne af forslaget til rådsafgørelsen/aftalen vil som minimum vare til foråret 2019. Den kommende rådsafgørelse/aftale vil gælde for perioden 2021-2027.

Europa-Kommissionen afholder derfor en offentlig høring hvor interessenter kan indgive høringssvar til forslaget. Høringsfristen er sat til den 17. august 2018.
Formålet med høringen er at indsamle input fra den bredest mulige vifte af interessenter, herunder interessenterne i modtagerlandene og i EU-medlemsstaterne for at høre om deres reaktioner på forslag til den nye rådsafgørelse/aftale og tilhørende bilag. Adskillige fagområder berøres i forslaget.

Forslaget og bilagene dertil kan findes på følgende links (link til dansksprogede versioner – findes ikke på grønlandsk):

Forslag til rådsafgørelsen/aftalen:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/250979/attachment/090166e5bbad8f2f_da

Bilagene:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/250979/attachment/090166e5bbad8f50_da

Interessenter, der ønsker at indsende bemærkninger til Europa-Kommissionen skal gøre dette på følgende hjemmeside:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-461_da

Til orientering kan de nugældende rådsafgørelser/aftaler findes på følgende links:

Partnerskabsaftale mellem Grønland og EU:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0137&from=EN
 
De oversøiske lande og territoriers association med EU:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0755&from=EN

Til orientering, indsamler Grønlands Repræsentation i Bruxelles Grønlands Selvstyres høringssvar, og indsender disse samlet til Europa-Kommissionen.

For yderligere information kontakt: Repræsentationschef i Bruxelles, Mininnguaq Kleist tlf. nr. +32 499 99 98 58, E-mail: mikl@nanoq.gl