Doris mødtes med borgerne i Arsuk


Arsuk er en bygd med omkring 70 indbyggere. På det seneste har bygden været ramt af nogle ulykker med fatale følger, hvilket naturligt har præget bygdens borgere, som havde mange spørgsmål til sundhedsberedskabet for bygden.

På mødet med bygdebestyrelsen, hvor også regionsledelsen deltog pr. telefon, var der bla. fokus på ønsket om bedre samarbejde mellem sundhedsvæsenet, kommunen og politiet. Kommunalt hører Arsuk under Sermersooq kommune, mht sundhedsbetjeningen hører den afsides bygd under Region Kujalleq, hvor den tandplejemæssigt hører under Paamiut og politimæssigt under Sermersooq.

Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning Doris J. Jensen lovede bygdebestyrelsen at tage drøftelse med de nævnte instanser om bedre samarbejde og koordinering med hinanden.
Bygdebestyrelsen havde også spørgsmål til akutberedskabet i Arsuk og ønskede mere information herom. Det blev aftalt at sundhedsvæsenet og bygdebestyrelsen samarbejder for en fremadrettet kommunikationsplan. Det blev også aftalt at sundhedsvæsenet ved næste bygdebesøg afholder kursus i førstehjælp for alle interesserede.

På borgermødet onsdag aften deltog 22 borgere som trodsede regn og blæst på denne juli dag.
Borgerne var glade for at Naalakkersuisoq ville lytte til borgerne som havde mange spørgsmål til sundhedsbetjeningen. Efter lukningen af Arktisk Kommandoen i Kangilinnguit har bygden ikke længere adgang til en hurtig lægehjælp som tidligere.

Kompetencerne for bygdesundhedshjælpere, hvad der skal til for knække kurven i forhold til de mange rygere der er i landet, ønsket om at man bliver taget alvorligt når man henvender sig til sundhedsvæsenet samt ønsket om hyppigere tandlægebesøg, var nogle af de emner der blev taget op under borgermødet.
Doris J. Jensen siger: ”Sundhedsvæsenet er under pres på flere områder. Arsuk og mange andre bygder og yderdistrikter er særligt udfordrede på rekruttering af sundhedspersonale. Sundhedsvæsenet er i gang med en plan for en styrkelse af rekrutteringen, hvilket jeg håber vil afhjælpe det store problem med at skaffe personale til alle dele af landet. Nøglepersoner til bygdebetjeningen er en vigtig ressource som jeg ser frem til bliver udviklet yderligere til gavn for medarbejdere i bygderne.
Og så vil jeg sige, at som borger er det vigtigt at man er godt forberedt til kontakten til sundhedspersonalet, så man kan fortælle om sine symptomer og således at personalet har de bedste muligheder for at hjælpe én”.
Naalakkersuisoq betonede også vigtigheden af at mange sygdomme kan undgås ved en sundere livsstil.

For yderligere information kontakt ministersekretær Rosa Thorsen rosat@nanoq.gl +299553303