Naalakkersuisut har godkendt Landskassens regnskab for 2017

Penge Naalakkersuisut har godkendt Landskassens regnskab for 2017.

Regnskabet viser, at landskassens Drifts-, Anlægs- og Udlånsresultat; det såkaldte DAU-resultat, for 2017 blev et overskud på 204 millioner kroner. Der var budgetteret med et underskud på 99 millioner kroner, inklusiv tillægsbevillinger. Der er således tale om en betydelig positiv budgetafvigelse.

Det positive resultat skyldes især, at indtægterne på indtægtsbevillingerne blev 186 millioner kroner bedre end forudsat i finansloven og efterfølgende tillægsbevillinger. Desuden har en række lovbundne bevillinger primært inden for socialområdet udvist et mindreforbrug.

”Overskuddet i Landskassens regnskab afspejler de økonomiske gode konjunkturer lige nu”, udtaler Pele Broberg, Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, og fortsætter:

”I en højkonjunktur er det imidlertid væsentligt, at vi bevarer disciplinen og ikke lader driftsudgifterne løbe fra os. Netop i økonomisk gode tider skal man lægge reserver til side, så man har noget at stå imod med, den dag konjunkturerne vender igen. Vores økonomi er fortsat sårbar over for f.eks. udslag i de væsentligste fiskebestande, og enhver erfaring tilsiger, at økonomisk gode tider aldrig varer ved.

Nye udgifter skal derfor primært have som mål at løfte de økonomisk svageste og fremme sunde investeringer, som kan øge vores økonomiske uafhængighed og fremme landskassens økonomiske holdbarhed.”


Selvstyrets eksterne revisor, Deloitte, har givet regnskabet en revisionspåtegning uden forbehold.

Landskassens regnskab for 2017 skal forelægges og godkendes af Inatsisartut ved efterårssamlingen.

Regnskabet kan findes i elektronisk form på Naalakkersuisuts hjemmeside under Departementet for finanser på følgende webadresser:

http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finans/Landskassens-regnskab

Kontakt: Ministersekretær Qarsoq Høegh-Dam, 34 52 12 og mail: qars@nanoq.gl