Optagelse af kulturlandskabet Aasivissuit-Nipisat

Tupaarnat Inuit Hunting Ground between Ice and Sea på UNESCOs Verdensarvsliste

Det enestående kulturlandskab Aasivissuit-Nipisat i Midtgrønland er netop blevet optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Området er et enestående kulturlandskab som går fra Indlandsisen via de store rensdyrjagtområder i indlandet til fjordene og ud til og med øerne med de mange forhistoriske bopladser.

Aasivissuit-Nipisat står nu opført på Verdensarvslisten, som også tæller f.eks. Vadehavet, Vatikanstaten, Thingvellir National Park, Laponia og ikke mindst Ilulissat Isfjord og Kujataa Grønland.

Naalakkersuisoq for Kultur Vivian Motzfeldt har netop modtaget den glædelige nyhed om, at ansøgningen nu er blevet behandlet af Verdensarvskomiteen og er optaget på Verdensarvslisten.

Med optagelsen af Aasivissuit-Nipisat har Grønland nu tre områder på UNESCOs Verdensarvsliste, og Naalakkersuisoq for Kultur Vivian Motzfeldt håber, at den internationale anerkendelse vil bidrage til en positiv udvikling for landet. Naalakkersuisoq for Kultur glæder sig også over at der med endnu et verdensarvsområder nu er flere sparringspartnere, når det gælder arbejdet med forvaltningen af områderne.

En ansøgning om at blive verdensarv er en lang og krævende proces. Bag ansøgningen ligger en årelang indsats fra en række eksperter, Qeqqata Kommunia, Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark og Grønlands Selvstyre, der har beskrevet Aasivissuit-Nipisat og gennem disse beskrivelser og sammenligninger med andre steder har påvist områdets unikke værdier. Derudover har borgerne i de berørte områder bidraget med væsentlig viden og opbakning til ansøgningen, hvilket er en meget vigtig del af ansøgningsprocessen. Verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat: Inuit Hunting Ground between Ice and Sea rummer de mest komplette og bedst bevarede fortidsminder fra 2500 f.Kr. og frem, som vidner om bæredygtig ressourceudnyttelse, baseret på sæsonmæssige vandringer mellem kysten og indlandet. Kolonitidens ruiner på kysten vidner om ankomsten af europæerne i det 18. århundrede og deres samspil med Inuit. Den dag i dag anvendes området stadig til jagt, ligesom de gamle teltpladser anvendes, og på den måde holdes traditionerne i live og båndet mellem fortid og nutid står ubrudt. Området rummer således kulturminder fra menneskers historie i Vestgrønland gennem 4.500 år.

Læs mere om Aasivissuit – Nipisat: Inuit Hunting Ground between Ice and Sea: https://www.qeqqata.gl/Emner/Om_kommunen/UNESCO?sc_lang=da

https://slks.dk/verdensarv/forslag-til-verdensarvslisten/aasivissuit-nipisat-inuitjagtomraade-mellem-indlandsis-og-hav/

Læs mere om Rigsfællesskabets verdensarvssteder http://slks.dk/verdensarv/verdensarv-i-danmark/