Ny rektor for GUX Aasiaat

Dorthie Siegstad har sagt ja til at tiltræde stillingen som rektor ved Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik i Aasiaat den 1. august 2018.

Dorthie Siegstad (f. 1971) har undervist på gymnasiet i Aasiaat siden 1997, hvor hun også har varetaget funktioner som bl.a. studievejleder og tidligere fungeret som administrativ inspektor. Ud over undervisning i grønlandsk og kulturfag, så har hun opkvalificeret sig med bl.a. studievejlederuddannelse og har kompetence som samtalepartner. Senest har hun specialiseret sig i gymnasial ledelse og organisation på Syddansk Universitet og har en Mastergrad i gymnasiepædagogik. Dorthie Siegstad har en aktiv baggrund i Aasiaat og har to børn sammen med sin samlever.

Dorthie udtaler: "Jeg glæder mig til at samarbejde med skolens personale, eleverne og deres forældre om at styrke uddannelsen. Jeg håber, at vi sammen med folkeskoler, andre uddannelsesinstitutioner, Aasiaats borgere og politikerne kan styrke uddannelse generelt i samfundet. Ét Samarbejde, der skal styrke de unges vilje til at tage uddannelse. Grønland har brug for alle de unge til at løfte vores samfund.”


For nærmere information kan Lotte Sandberg Kjær, undervisningsinspektør, kontaktes ved Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, tlf.: 345723