Familierne skal i centrum

Familierne udgør samfundets vigtigste støttepille og derfor vil Naalakkersuisut intensi-verer arbejdet på at udvikle tiltag og metoder, som kan understøtte og sikre en højere grad af familie– og forældreinddragelse, i børnesager. Familierne har nemlig det største ansvar for deres børns velfærd.

For at udvikle dette område er det vigtigt at indhente inspiration fra de positive erfarin-ger, som vore nabolande har erhvervet sig.

Anthon Frederiksen besøgte torsdag den 28. juni Hvidovre Kommune som siden 2015 har arbejdet målrettet med at omlægge deres indsats for børn og unge i socialt udsatte positioner eller risiko herfor til at arbejde tidligt forebyggende og være mere effektiv.

”Dette besøg har virkeligt bestyrket mig i troen på at når vi arbejder med udsatte børn og unge skal vi begynde at tænke helt anderledes og indrette vores systemer på en helt ny måde” siger Naalakkersuisoq Anthon Frederiksen.

Anthon Frederiksen fortsætter ”I Grønland betyder familierne meget og vi skal blive me-get bedre til at inddrage disse ressourcer i vores arbejde med udsatte børn og unge. På mit besøg i Hvidovre kommune, har jeg set helt nye måder, hvor familierne er mere ind-draget i arbejdet med udsatte børn og unge. Måder som kan bruges i Grønland for at hjælpe familier uden at lave de helt store undersøgelser. Denne tilgang har ikke kun re-duceret antallet af anbringelser udenfor hjemmet, men også styrket forældrene i deres roller som barnets primære omsorgsgiver”.

I Hvidovre Kommune lavede man denne omstilling uden at tilføre området flere ressour-cer. Det reducerede antal anbringelser bidrog ressourcemæssigt til udviklingen af de nye metoder.

Omlægningen af Hvidovre Kommunes arbejde med udsatte børn og unge er netop ble-vet evalueret. Nærmere information herom kan læses her:
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/evaluering-af-omlaegning-af-indsatsen-for-udsatte-born-og-unge


For nærmere information kontakt Ministersekretær; Judith K Nielsen, tlf. nr. +299 530627. Mail: judi@nanoq.gl