Alkoholloven skal have tid til at virke

Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen, har afholdt møde med erhvervet om den nye alkohollov. Erhvervet ønsker loven ændret hurtigst muligt. Demokraatit har netop meldt ud, at partiet vil fremsætte et ændringsforslag til alkoholloven på efterårssamlingen, som lægger op til vidtgående liberalisering. Doris J. Jensen ønsker at give loven tid til at virke.

Mødet med erhvervet, som var repræsenteret ved GE, Brugseni, Pisiffik samt formanden for brancheudvalget for hotel, restauration og turisme blev afholdt den 11. juni. På baggrund af mødet udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen følgende:

Jeg var glad for at mødes med repræsentanter for erhvervet, og for at høre deres tanker om loven. Jeg finder det naturligt, at erhvervet, som tjener penge på at sælge eller ud-skænke alkohol, forholder sig kritisk til alkoholloven, da loven jo stiller nogle nye krav til erhvervet, især i forhold til markedsføring og afskærmning.

Ved vores møde blev der fra erhvervets side åbnet op for muligheden for at erhvervet fremover kan medvirke til at udvikle informationskampagner, der kan være med til at forebygge misbrug af alkohol. Det synes jeg er meget positivt.

Erhvervet forholder sig kritisk til alkoholloven. Erhvervet mener blandt andet, at alkoholloven sætter grønlandsk produceret øl under pres, og at loven medvirker til en stigning i ulovligt salg af alkohol. Det er synspunkter, som erhvervet også har fremført i pressen. Jeg mener, at erhvervet - også på disse områder - kan bidrage med konstruktive løsninger.

I forhold til salget af grønlandsk produceret øl har butikker og udskænkningssteder fortsat mulighed for at støtte lokale bryggerier, eksempelvis med markedsføring inden for det afskærmede område. Erhvervet er også en vigtig medspiller, når det handler om at dæmme op for det ulovlige salg af alkohol, fordi det meste af den alkohol der sælges ulovligt bliver købt i butikkerne. Borgerne må også tage ansvar her. Det er ulovligt at sælge alkohol uden en bevilling, og hvis man er vidende om, at der foregår ulovligt salg bør man anmelde det til politiet.

Jeg agter at drøfte den nye alkohollov, og de problemstillinger som erhvervet peger på ved næste møde i Alkohol- og Narkotikarådet.

Det er vigtigt for mig at fremhæve, at et flertal i Inatsisartut har vedtaget den nye alkohol-lov, som trådte i kraft den 1. marts i år. Loven har dermed kun været gældende nogle få måneder. Derfor mener jeg, at det er for tidligt at tale om ændringer af loven. Loven skal have tid til at virke.

Formålet med loven er at forebygge misbrug af alkohol, som er et af vores største sundheds- og samfundsproblemer. Misbrug har meget alvorlige konsekvenser for hele samfun-det, men især for børn og unge.

Loven bygger på WHO’s evidensbaserede anbefalinger til effektiv forebyggelse på alkoholområdet, og særligt anbefalingerne vedrørende synlighed, tilgængelighed og markeds-føring af alkohol. Lovgivningen på alkoholområdet er placeret under Departementet for Sundhed og Forsknings ressortområde, netop for at tiltag der fremmer forebyggelse og sundhed kan indarbejdes i lovgivningen.

Det er et samfundsansvar at sikre, at vores børn og unge får den trygge opvækst, de har krav på, og det er især vores børn og unge, som alkoholloven skal gavne. Derfor vil jeg også henstille til, at alle både borgere og erhverv respekterer loven og dens intentioner ved at overholde den.


For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Rosa Thorsen på mobil: +299 55 33 03 eller e-mail: rosat@nanoq.gl