Styrket videns samarbejde på handicapområdet

Anthon Frederiksen Naalakkersuisoq Anthon Frederiksen besøgte onsdag den 27. juni handicapinstitutionen, Sødisbakke ved Mariager.

Om baggrunden for besøget siger Anthon Frederiksen: ” I Naalakkersuisut arbejder vi på at forbedre forholdene for personer med handicap. Det gør vi dels ved kommende lovgiv-ningstiltag men også ved løbende at forbedre de fysiske rammer på vore døgninstitutioner for personer med handicap. Formålet med besøget har derfor været at indhente viden til Naalakkersuisuts arbejde. Specielt har jeg fundet det vigtigt at se og høre om de nyeste pædagogiske principper, aktivitetsinddragende tilbud og boligforhold”

På Sødisbakke ser man meget frem til opgaven. For 2 år siden kom den første grønlandske beboer til Sødisbakke, og i dag har Sødisbakke 6 beboere fra Grønland.

Samarbejdet med Sødisbakke omfatter også en udvekslingsaftale, hvor Sødisbakke i første omgang skal have medarbejdere fra Grønland på udveksling (praktisk pædagogisk uddannelse).

”En af vores helt store udfordringer er, at sikre uddannet personale på vores døgninstitutioner for personer med handicap samt den nødvendige løbende kompetenceudvikling. Derfor er jeg meget glad for, at vi med denne aftale har fået mulighed for, at sende personale hertil for at få større praktisk viden og erfaring” udtaler Anthon Frederiksen og fortsætter ”jeg ser også, at de tætte relationer om kompetenceudvikling vil kunne bidraget til, at personalet på Sødisbakke får en bedre forståelse for de kulturforskelle som vore borgere op-lever når de kommer til Sødisbakke, at personalet mangler bedre information”.

For nærmere information kontakt Ministersekretær; Judith K Nielsen, mobil nr. +299 530627.