Naalakkersuisut afsætter 13,5 mio. kroner til bedre affaldshåndtering

Kommunerne er i stigende grad gået over til at pakke og transportere affald fra flere og flere bosteder i stedet for at henkaste affaldet på den lokale dump. Naalakkersuisut ønsker at støtte denne udvikling, hvorfor kommunerne i 2018 især får støtte til projekter, der omhandler transport af affald fra flere og flere byer og bygder til en miljømæssig bedre håndtering på godkendte forbrændingsanlæg i de større byer.

Selvstyret giver således fra finansloven støtte til affaldstransport fra Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Aasiaat, Uummannaq, Upernavik, Kulusuk, Kuumiut og bygder i Kommune Kujalleq. Derudover modtager Kommuneqarfik Sermersooq støtte til at lave et forsøgsanlæg til behandling af olieforurenet jord, og Qeqqata Kommunia får støtte til forbedringer af modtageplads og projektering af kontrolleret deponi i Sisimiut.

Naalakkersuisut har ud af de 13,5 mio. kroner reserveret en pulje på 4,5 mio. kroner til nye fælleskommunale løsninger på affaldsområdet. Disse midler kan blandt andet bruges til at undersøge, om det er muligt at etablere et eller flere centrale affaldshåndteringsanlæg.

For yderligere kontakt:

Departementschef Mette Skarregaard Pedersen tlf: +299346476 e-mail: mesp@nanoq.gl 

Affaldet i Tasiilaq presses sammen og pakkes ind, så det kan transporteres til forbrændingsanlægget i Nuuk.