Nordisk Ministerrådsmøde i Lund

Naalakkersuisoq for Råstoffer, Arbejdsmarked, Indenrigsanliggender og Nordisk Samarbejde deltog på nordisk samarbejdsministermøde (MR-SAM) den 20. juni i Lund, Sverige.

På mødet godkendte samarbejdsministrene generalsekretærens budgetforslag for 2019 på 951 MDKK, som er samme ramme som budgettet for 2018.

”De nordiske prioriteringer omkring digitalisering, mobilitet og branding ligger helt på linje med de opgaver Naalakkersuisut står overfor i betragtning af at der arbejdes på at gøre de offentlige ydelser mere tilgængelige overfor borgerne. Samarbejde omkring disse temaer er derfor naturligt for os” udtaler Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq. 

Derudover bød MR-SAM mødet bla. på en præsentation fra Islands side om de kommende planer for deres kommende formandskabsprojekter i 2019. Herunder den Nordatlantiske Udviklingsstrategi (NAUST).

Naalakkersuisoq nævnte at NAUST som har været under udarbejdelse i de seneste år, prioriteres særligt fra Grønlands side som et fundament for vores engagement i det nordiske samarbejde. Derudover roste Naalakkersuisoq generalsekretærens ernerkendelse og medinddragelse af Grønland.

Videre udtaler Naalakkersuisoq at ”at i en omskiftelig verden, hvor der er behov for stabilitet og fokus på udvikling, menneskerettigheder og samarbejde, er det nordiske engagement yderst relevant, og ses som et forbillede for internationalt samarbejde, dette i en usikker verden i opbrud.

Det gode samarbejde i Norden har været vigtigt for etableringen af samarbejdsfora udover det formelle nordisk samarbejde, bl.a. har det nordiske miljøsamarbejde været en vigtig forløber til etableringen af Arktisk Råd.

Videre blev en spændende rapport præsenteret omkring at fremme nordisk mobilitet, hvor det bl.a. blev anbefalet at integrere arbejdsmarkedet i de nordiske lande, gennem f.eks. fælles NemID-systemer og fælles godkendelser af uddannelser, erhvervskvalifikationer og autorisationer i Norden. Videre vil fælles tekniske standarder for byggeri, skabe en mere integreret økonomi i Norden, herunder at det bliver muligt for os at anvende byggematerialer fra andre lande i Norden.

For yderligere information kontakt departementschef Kenneth Høegh, kenh@nanoq.gl, +299 565604