Zoneopdeling vedr. narhvalfangst


I forbindelse med forårs- og sommerfangsten af narhvaler i Upernavik distriktet, har APNN fået flere meldinger fra kommunen og jagtbetjente om, at der kommer fangere fra andre zoner og fanger eller jager narhvaler i Zone 3, i Melvillebugten.

APNN skal præcisere, at en fanger, som har fået en licens til at fange en narhval, skal fange narhvalen udelukkende i den zone, hvori licensen er blevet tildelt, jf. § 7, stk. 3 og stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler. Fangst på tværs af zoner er derfor ulovligt, hvor der kan idømmes bøde og konfiskation af fangsten efter Kriminallov for Grønland.

Zoneinddelingerne kan ses på vedlagte kort.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl