Vi er midt i en evaluering

Stemningsbillede af Indlandsisen Naalakkersuisoq for Råstoffer, Arbejdsmarked, Indenrigsanliggender og Nordisk Samarbejde, Vittus Qujaukitsoq evaluerer i øjeblikket det fremadrettede arbejde i Forfatningskommissionen.

Årsagen til at Forfatningskommissionen evalueres i øjeblikket er, at den forrige kommission ikke formåede at opnå mange resultater. Hele forløbet har ikke været særlig godt, og Vittus Qujaukitsoq ønsker ikke at dette fortsætter.

Hastværk er lastværk
”Siden jeg fik ansvar for blandt andet Selvstændighed, har jeg benyttet tiden til at evaluere arbejdet i Forfatningskommissionen. Jeg vil så vidt muligt sikre at arbejdet i den forrige Forfatningskommission ikke gentager sig i den kommende Forfatningskommission. Dette betyder blandt andet, at arbejdsgrundlaget efterses i øjeblikket, og det kommer til at ske i dialog med partierne i Inatsisartut og Naalakkersuisut. Arbejdsgrundlaget skal udformes så ingen er i tvivl om, hvad opgaven går ud på. Ligeledes ved vi alle, at ”hastværk er lastværk”, så jeg har derfor brug for tid til at få skabt et godt arbejdsgrundlag for det kommende Forfatningskommission.” siger Naalakkersuisoq, Vittus Qujaukitsoq.

I henhold til koalitionsaftalen skal kommissoriet blandt andet efterses på tre problemstillinger, som er:

  1. Sammensætningen af kommissionen skal revurderes, da der i koalitionsaftalen står, at partierne skal have frihed til at bestemme, hvem de vil indstille som medlem.
  2. Friheden til at bestemme, hvem man vil indstille som medlem, medfører, at der skal lave nogle tekniske forholdsregler til, hvad man gør med eventuelle ikke folkevalgte medlemmer og
  3. Der skal forholdes til, om der skal indskrives konkrete problemstillinger, som Forfatningskommissionen skal medtage i sit arbejde før den kommer med en betænkning og anbefalinger.

Grundloven begrænser vores selvbestemmelse
Det er en kendsgerning, at Grundloven har sine afgrænsninger, for hvad angår sagsområder Grønland kan få kompetence over. Det drejer sig eksempelvis om udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, statsborgerskab og højesteret. Disse områder kan Grønland først få ansvaret for som en selvstændig stat. Målet er at få så meget ansvar som muligt.

Afsluttende udtaler Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq:
”Forfatningskommissionen blev nedsat med det formål, at man ønsker, at borgerne i Grønland kan blive herre i eget hus, og dette er ikke muligt inden for de rammer som grundloven giver. Dette betyder, at medmindre Grundloven ændres, vil vi aldrig opnå fuld selvbestemmelse. En løsrivelse og/eller samarbejde med Danmark vil give os retten til at bestemme selv. Men det er jo alt sammen noget som kommissionen skal arbejde med og komme med sine anbefalinger om.”

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Helene S. Pedersen, tlf. +299 34 68 39, e-mail: hspe@nanoq.gl