Påmindelse om fiskeriforbud efter stenbider ved Kitsissunnguit

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol vil herved gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at fiske efter stenbidere ved dele af den fredede øgruppe Kitsissunnguit, som ligger mellem Qasigiannguit og Aasiaat fra den 11. juni.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2008 om fredning af Kitsissunnguit:

”§ 11. I delområde 1, 2 og 3 er al fangst, jagt, ægsamling samt fiskeri, forbudt i perioden 1. maj til 31. oktober. Fiskeriredskaber, herunder net, skal fjernes og medtages inden 1. maj, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fiskeri efter stenbider i delområde 2 og 3 er tilladt i perioden 1. maj til 10. juni. Fiskeriredskaber, herunder net, skal fjernes og medtages senest 10. juni.

Stk. 3. Inden for det fredede område er udsmid af fiskeriaffald ikke tilladt.”

Bekendtgørelsen foreskriver blandt andet, at fiskeriredskaber, herunder net, skal fjernes og medtages senest den 10 juni.

Afgrænsning af det fredede område er givet ved flg. koordinater:

Nordligste punkt: 52º 4´40´´ W, 68º 52´35´´ N

Sydligste punkt: 51º 49´ 45´´ W, 68º 48´25´´ N

Østligste punkt: 51º 42´11´´ W, 68º 50´ 6´´ N

Vestligste punkt: 52º 7´ 58´´ W, 68º 51´ 54´´ N

Kontaktperson Niels J. Laursen, Grønlands Fiskeri Licens Kontrol. Email: Nijl@Nanoq.gl