Meddelelse om koncession til trofæjagt i Qeqqata Kommunia

Kangerlussuaq Naalakkersuisut har behandlet ansøgninger om tildeling af koncessioner til trofæjagt i Qeqqata Kommunia. Naalakkersuisut har besluttet, at tildele 10 koncessioner.

Naalakkersuisuts meddelelse af koncessionerne til trofæjagt har baggrund i Qeqqata Kommunias kommuneplantillæg nr. 7. Qeqqata Kommunia udlægger i dette kommuneplantillæg 12 koncessionsområder ved Kangerlussuaq til trofæjagt.

Efter afholdelsen af en offentlig udbudsrunde har et bedømmelsesudvalg bestående af Qeqqata Kommunia, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Departementet for Erhverv og Energi herefter fortaget en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger. Vurderingen er foretaget på baggrund af vurderingskriterierne: Aktivitetsplan, sagkundskab og erfaring, finansieringsplan og grønlandsk forankring. Vurderingskriterierne og beskrivelsen heraf findes i udbudsmaterialet.

Efter en indgående vurdering indstillede et enigt bedømmelsesudvalg til Naalakkersuisut, at 10 ud af de 12 koncessionsområder skulle meddeles til ansøgere.

Ansøgere er blevet meddelt, hvorvidt deres ansøgninger er blevet imødekommet.

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen udtaler ”Jeg er glad for at kunne imødekomme Qeqqata Kommunias ønske om at udvikle turismen i kommunen yderligere, og ser frem til et godt samarbejde med kommunen om nye turisme tiltag fremover”.

For yderligere information: Departementschef Jørn Skov Nielsen, Departementet for Erhverv og Energi. Email: jsn@nanoq.gl, telefon +299 55 61 88.