Samarbejde om udvikling af turisme og andre erhverv

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen og Avannaata Kommunia indleder samarbejde om udvikling af turisme og andre erhverv

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen og Avannaata Kommunias Økonomiudvalg med borgmester Palle Jerimiassen i spidsen - har den 5. juni 2018 drøftet samarbejdsrelationer på en række områder inden for turisme, erhverv og energiplanlægning.

På turismeområdet blev det drøftet hvordan fremgangen i antallet turister, der besøger Grønland og Nordgrønland kan styres på en måde, så kommunen og operatørerne opnår en kontrolleret og positiv samfundsudvikling på området.

Særligt blev det drøftet hvorledes modtagefaciliteterne kan styrkes, når landingsbaneinfrastrukturen forbedres i de kommende år. Parterne drøftede ligeledes fremdriften i Isfjordscenteret i Ilulissat, Nordlysobservatoriet i Avannaata Kommunia, muligheden for udbud af turistkoncessioner, styrkelse af krydstogtsturismen m.m.

Det blev ligeledes drøftet tiltag til styrkelse af andre erhvervsaktiviteter i Nordgrønland.

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen informerede i den forbindelse kommunen om Naalakkersuisuts planer om, at udbrede Fiskeindustritaksterne på el og vand til det øvrige erhvervsliv. Målet er at de positive virkninger af den nyligt gennemførte ensprisreform - med lavere el- og vandpriser for alle – skal følges op af endnu lavere priser for erhvervslivet.

Det blev i den forbindelse aftalt at partnerne i fællesskab skal se på mulighederne for at aktivere den overskydende el-produktionskapacitet på vandkraftværket i Ilulissat til gavn for lokale erhvervsprojekter.

Blandt øvrige temaer på mødet kan nævnes igangsættelse af en række konkrete projekter i bygder og yderdistrikter, forbedring af vandforsyningen i Qaanaaq, etablering af el og vandanlæg i Qeqertat, forbedring af vandkvaliteten i Uummannaq m.m.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen og Avannaata Kommunias Økonomiudvalg aftalte afslutningsvis, at der skal afholdes et fælles erhvervsseminar i Avannaata Kommunia i efteråret 2018.

Aqqalu Jerimiassen udtaler: ”Det er vigtigt for mig som ny Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi hurtigst muligt, at indlede dialog med kommunerne, om hvordan vi i fællesskab kan styrke erhvervsudviklingen i de enkelte kommuner. Jeg ser frem til at komme rundt til alle kommunerne i de kommende måneder”.

For yderligere information: Departementschef Jørn Skov Nielsen, Departementet for Erhverv og Energi. Email: jsn@nanoq.gl, telefon +299 55 61 88.