Angående salg af fødevarer via sociale medier

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland informerer:

Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) ser i stigende grad, at privatpersoner sælger fødevarer via sociale medier. VFMG gør opmærksom på, at dette ikke er tilladt uden en godkendelse fra VFMG. 

Enhver, der driver fødevarevirksomhed, skal være godkendt til dette i henhold til ”Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og zoonoser” § 10 stk. 1. Det er ulovligt erhvervsmæssigt at tilvirke, opbevare, transportere og forhandle fødevarer uden at have en godkendelse som fødevarevirksomhed. Fødevarevirksomheder skal leve op til reglerne om fødevaresikkerhed i henhold til gældende lovgivning, herunder ”Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder”.

For at søge om godkendelse som fødevarevirksomhed skal der indsendes en ansøgning til VFMG. Ansøgningen kan sendes til VFMG’s officielle e-mailadresse: uumasut@nanoq.gl.  

Du kan finde ansøgningsskema og yderligere information om fødevarevirksomhed på Grønlands Erhvervsportal: http://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Veterinaer-og-foadevarevirksomhed/Foadevarevirksomhed.

Undtaget fra kravet om godkendelse som fødevarevirksomhed er personer/virksomheder, der kun lejlighedsvist tilvirker og forhandler fødevarer direkte til den endelige forbruger i forbindelse med udstillinger, reklamekampagner eller lignende events. Hvis man i denne forbindelse overholder følgende kriterier, skal ens virksomhed som udgangspunkt ikke godkendes:

  • Salg ved under 10 events pr. år.
  • Varigheden af det samlede salg ikke overskrider 30 dage pr. år.  

Personer/virksomheder, der lejlighedsvist sælger fødevarer, skal fortsat leve op til de generelle krav om hygiejne, som er oplistet i kapitel 1, 9, 10, 11 og 12 i ”Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder”.  

Ved evt. spørgsmål er man velkommen til at rette henvendelse til VFMG.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

E-mail: uumasut@nanoq.gl