Naalakkersuisut vil arbejde at styrke forholdene for de ældre

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet Anthon Frederiksen har i forbindelse med sit ophold i Ilulissat drøftet forholdene med de ældre og de handicappedes forhold, og er glad for at have haft mulighed for at se deres forhold.

Jeg besøgte Alderdomshjemmet i Ilulissat og fik hørt deres stemmer og fik et udbytterigt orientering om deres forhold, hvorefter jeg holdt et ligeså udbytterigt møde med Ældreforeningen.

I forbindelse med mødet blev boligforholdene prioriteret og vigtigheden af udvidelsen af alderdomshjemmet, samt vigtigheden af tidssvarende faciliteter. De ældre udtrykte også deres egne behov, samt ønske om forbedringer af deres forhold, der blev også inkluderet vedrørende ældre hjemmeboende samt løbende forbedringer omkring forhold om pensionsforhold.

Der blev også besøgt to bo-enheder for psykisk syge for at få oplysninger omkring deres forhold, således at Naalakkersuisut i forbindelse med et nyt lovforslag vil kunne opnå bedre rammer omkring de handicappedes forhold.

I den forbindelse har vi i Socialområdet masser af udfordringer, fordi det er meget vigtigt for de ældre eller handicappede at vi har et nært samarbejde med kommunen for at opnå gode livsvilkår for dem.

Vi skal sørge for at samarbejde for at sikre boligforholdene, og medinddrage dem vedrørende aktivitetstilbud, samt give mulighed for at sikre uddannet personale og medinddrage dem der kan arbejde.

I forbindelse med mødet med de ældre blev det udtrykt, at det er meget vigtigt fra de ældres side, at vi skal arbejde for, at de kan bo i deres egne hjem så længe som muligt,” siger Anthon Frederiksen

Dagen blev afsluttet med et udbytterigt møde med Borgmester Palle Jeremiassen, hvor dagens besøg og socialområdet generelt blev drøftet.

Kontakt Ministersekretær Judith K Nielsen, tlf. 530627 for yderligere information.