Befordringsmuligheder

Simon Simonsens kommentarer til Borgmester Ane Hansens udtalelser

Borgmester Ane Hansen, Kommune Qeqertalik har i pressemeddelelsen ”glemte forhold under kommende lufthavnsbyggeri” af 26. maj 2018 rejst en række spørgsmål til sammenhængene i trafikbetjeningen i forbindelse med de kommende lufthavnsbyggerier.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur udtaler i den forbindelse:

”Indledningsvist vil jeg gerne takke for Borgmester Ane Hansens bidrag til debatten om fremtidens trafikbetjening. Jeg er glad for, at Ane Hansen deler Naalakkersuisuts opfattelse af vigtigheden af forbedringer af trafikforholdene i vores land, hvilket de nye lufthavne er et udtryk for.

I debatten om de nye lufthavne er fokus som oftest rettet mod de steder, hvor de nye lufthavne skal ligge. Det er der selvfølgelig en god grund til. Men det ændrer ikke ved, at lufthavnsprojekterne selvfølgelig vil være til gavn for hele landet og samfundet som helhed. Naalakkersuisut arbejder jo netop med det mål, at styrke hele landet og dermed hele samfundet.

Som ny Naalakkersuisoq med ansvar for trafikken ligger det mig meget på sinde, at vores trafiksystem er både effektivt og sammenhængende. Hverken de nye eller de gamle lufthavne kan gøre det alene.

Jeg er netop nu i gang med at sætte mig grundigt ind i hele servicekontraktområdet, og jeg kan oplyse, at jeg i løbet af de kommende uger kommer til at mødes med operatørerne. Jeg vil her betone mit store fokus på at sikre en effektiv og sammenhængende trafikstruktur, så trafikbetjeningen imødekommer vores ønsker og behov.

Det kræver god kommunikation mellem lufthavne og luftfartsoperatører, servicekontraktoperatører og passagerer og stiller særdeles høje krav til planlægningen og koordinationen af den fremadrettede trafikplanlægning. En planlægning og koordination, jeg ser frem til at sidde for bordenden af”.

Spørgsmål til nærværende pressemeddelelse kan rettes til Ministersekretær Steve Sandgreen på stes@nanoq.gl.