Grønlands børnedag 1. juni

Kærlighed, glæde, optimisme og tryghed i alle børns opvækst
Fredag den 1. juni fejrer vi Grønlands børnedag, som er en årlig tilbagevendende begivenhed.

Alle børn og unge skal have en opvækst præget af kærlighed, glæde, optimisme og tryghed. Mange børn og unge har en god opvækst. Desværre har alt for mange børn og unge det fortsat ikke godt. Grønlands Børnedag 1. juni er en god anledning til at sætte fokus på børn og unges vilkår i vores samfund.

På finansloven er der allerede afsat midler til en bred vifte af indsatser, der har til formål at forbedre forholdene for bl.a. udsatte børn og unge, f.eks. ved at understøtte kommunernes sagsbehandling af børne- og ungesager samt en styrkelse af døgninstitutioner for børn og unge.

Naalakkersuisuts koalitionsaftale har et stort fokus på udsatte børn og unge. Naalakkersuisut ønsker mere og bedre samarbejde med forældre, kommunerne og alle andre berørte partnere for at bedre at komme problemerne til livs. Målet er glæde, optimisme og tryghed i børn og unges opvækst, noget som står helt centralt i Naalakkersuisuts koalitionsaftale.

Ny familiepolitik
”Vores børn og unge er vores vigtigste råstof nu og i fremtiden. Derfor vil Naalakkersuisut udarbejde en familiepolitik, som har til formål at skabe gode rammer for familier, hvor forældrene har tid til deres børn. Der skal være en god balance mellem familieliv og arbejdsliv”, afslutter Anthon Frederiksen, og ønsker alle en god Grønlands Børnedag 1. juni.

For mere information kan man kontakte ministersekretær Judith Nielsen telefon 53 06 27