Doris J. Jensen får besøg af Forum for Arktisk Forskning

Forum for Arktisk Forskning er et forum der i 2013 blev nedsat af den danske Minister for Uddannelse og Forskning. Forummet skal fungere som et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter inden for polarforskningsmiljøerne i Rigsfællesskabet, hvis formål bl.a. er at
  • øge sammenhængen mellem institutioners indsatser inden for polarforskning
  • udgøre et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter på området, og
  • understøtte synergi og tydeligere effekt af anvendte ressourcer på området
Forummet har holdt møde i Nuuk, som et led i deres strategiarbejde, i den forbindelse blev der afholdt et møde med Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning Doris J. Jensen. Under mødet blev der udvekslet informationer vedr. Arktisk forskning i Rigsfælleskabet.

Doris J. Jensen sagde bl.a. at det glæder hende at forummet har fundet det vigtigt at afholde et møde i Nuuk, dermed får hun og Naalakkersuisut mulighed for at aflevere dele af koalitionsaftalens mål der vedrører forskning.
”At forskning som bedrives i Grønland har en positiv effekt på verdenssamfundet, samt i landet, men det kræver en indsats at kunne drage nytte af resultaterne. Derfor ser Naalakkersuisut med positive øjne på arbejdet på etablering af International forskningsHUB i Nuuk”.
Hun sagde videre at ”Koalitionspartierne finder det vigtigt at fiskernes, fangernes og vore forfædres traditionelle viden i højere grad skal inddrages i forskningen, og behandles med respekt”.

Formanden for Forummet, Prodekan for forskning i Københavns Universitet Morten Pejrup sagde efterfølgende:
”Som formand for Forum for Arktisk Forskning er jeg utrolig glad for at få denne mulighed for at besøge Nuuk med alle forummets medlemmer. Det giver os mulighed for at komme rigtig tæt på de udfordringer, som Grønland står over for. Vores møde med ministeren var særdeles udbytterigt, og muligheden for at diskutere aktuelle emner som Forskningshub, inddragelse af den lokale befolkning og innovation satte i høj grad tingene i perspektiv for medlemmerne af Forum for Arktisk Forskning.

Yderligere information: Ministersekretær Rosa Thorsen direkte 346605 roth@nanoq.gl