Første uddeling af Kulturmidler fra Grønlands Selvstyre i 2018

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt har i forbindelse med første ansøgning i 2018 uddelt tilskud på i alt 4.130.336,00 kr. til 31 forskellige projekter. Midlerne er fordelt på følgende 4 puljer:

Kulturmiddelpuljen

Der blev givet tilskud på 870.000 kr. til 9 forskellige projekter fra Kulturmiddelpuljen, der blandt andet dækker over kunstudstillinger og teaterforestillinger. Midlerne kan søges af enkeltpersoner, organisationer mv. og tildeles fortrinsvis professionelle skabende og udøvende kunstneres aktiviteter og projekter, og andre projekter med et højt kunstnerisk niveau.

Filmvirksomhedspuljen

Der er fra Filmvirksomhedspuljen givet tilskud til 8 filmprojekter på i alt 1.448.000 kr. Der kan til Filmvirksomhedspuljen ansøges om tilskud til grønlandske filmprojekter, fortrinsvis inden for fiktion og dokumentar.

Grønlandske bøger

Der er uddelt midler til 7 projekter fra grønlandske bøger puljen på i alt 1.102.000,00 kr.

Kulturelle arbejdslegater

Derudover er der tildelt månedlige arbejdslegater på 22.000 kr. fordelt på 7 kunstnerisk udøvere.

Listen over projekter, der har modtaget støtte, kan ses ved at klikke her.

Næste ansøgningsfrist er 1. september 2018. Der kan indhentes yderligere oplysninger om Grønlands Selvstyres Kulturmidler på www.sullissivik.gl.

For yderligere oplysninger kontakt Kulturkonsulent Mika Lyberth pr. e-mail: mlyb@nanoq.gl,  eller pr. telefon: +299 34 57 44