Svar til GE Sisimiut

Af: Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Simon Simonsen

Jeg læste med interesse den pressemeddelelse, der den 23. maj 2018 blev udsendt af GE Sisimiut. Det er glædeligt at se, at erhvervslivet aktivt bakker op om en eventuel kommunal overtagelse af driften af Kangerlussuaq Lufthavn. Jeg synes, det er en spændende tanke, som jeg glæder mig til at drøfte nærmere med kommunen.

I pressemeddelelsen skriver GE Sisimiut at ”Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq har i de senere år oprettet infrastruktur aktieselskaber med fokus på hovedstaden, fx Sikuki Harbour, Kalaallit Airports mv.” Her er det på sin plads med en præcision: Det er korrekt at Sikuki Harbour er et aktieselskab hvis formål er at drive havn i Nuuk. Men det er forkert at påstå, at selskabet har fokus på hovedstaden. Oprettelsen af Sikuki Harbour A/S var at sikre en god servicering af hele landet og at flytte ”Grønlandshavnen” hjem fra Danmark til Grønland.

Kalaallit Airports A/S blev dannet med det formål at anlægge en del af den nye lufthavnsstruktur, der blev besluttet af Inatsisartut i 2015. Kalaallit Aiports A/S blev dannet for at anlægge nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Det er en modernisering af landets infrastruktur, der kommer hele landet til gode. Det er jo netop dét, der er Naalakkersuisuts opgave – at drive politik med det overordnede mål at udvikle samfundet.

Jeg er helt enig i at Kangerlussuaq har masser af potentiale for turismeudvikling. Det er glædeligt at se, at private erhvervsdrivende har opbygget en stor aktivitet igennem de næsten 30 år der er gået, siden Kangerlussuaq Lufthavn overgik til civil drift under Grønlands Hjemmestyre. Den nuværende lufthavnsstruktur har helt klart været en stor fordel for turismeudviklingen i Kangerlussuaq.

Jeg er dog også nødt til at sige, at, i det moderne Grønland er det ikke længere tidssvarende med det nuværende beflyvningsmønster, og ingen ville vel i dag vælge at have én centralt placeret lufthavn som indgangspunkt i vort meget store land.

Det er korrekt at en omlægning af lufthavnsstrukturen er en bekostelig affære. Sådan er det med store infrastrukturinvesteringer overalt i verden. Man skal dog ikke kun se på selve investeringen, man skal naturligvis også se på, hvad der kommer af gevinster heraf. Alle beregninger viser med al tydelig klarhed, at samfundet som helhed ikke alene vil spare penge, men også få mulighed for vækst, blandt andet i turisme på mange flere destinationer end i dag, hvor hele landets turismebranche er afhængig af trafikken via Kangerlussuaq.

GE Sisimiut skriver at Selvstyret mangler overblik over renoveringsbehovet for Kangerlussuaq landingsbane. Jeg er aldeles uforstående over for den påstand.

Mit departement har i samarbejde med forskellige eksperter og med Mittarfeqarfiit gennem de seneste år arbejdet særdeles systematisk på at kvalificere det behov, der er for reinvesteringer. Faktum er at vi står med en lufthavn, der kræver en betragtelig reinvestering for at kunne fortsætte med at leve op til de krav, der stilles til en atlantlufthavn.

Som Nalaakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur er det vigtigt for mig at sikre, at de investeringer der foretages, skaber udvikling og vækst for flest mulige. Det gør den nye lufthavnsstruktur. Det er også vigtigt for mig, at de potentialer, der er i Qeqqata Kommunia og ikke mindst i Kangerlussuaq videreudvikles.

Arbejdet med at projektere en ny havn i Kangerlussuaq er i fuld gang. Det fremgår af Koalitionsaftalen, at der skal arbejdes aktivt for at den længe planlagte vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq realiseres. De spændende tanker om en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq bearbejdes i en fælles arbejdsgruppe mellem kommunen og Selvstyret.

Som GE Sisimiut skriver, er det vigtigt, at vi så vidt muligt forsøger at udvikle alle regioner og ikke udvikle regioner på bekostning af andre regioner. Netop derfor er det nødvendigt med ny og tidssvarende infrastruktur – samtidigt med at vi fortsætter med de nye tiltag med havn og vej i Qeqqata Kommunia.

Jeg ser frem til snarest muligt at mødes med repræsentanter fra Qeqqata Kommunia og ser frem til et tæt samarbejde. Jeg har allerede aftalt med Borgmesteren, at vi mødes så snart det er muligt.”

For yderligere information, kontakt Ministersekretær Steve Sandgreen på e-mail: stes@nanoq.gl eller på mobil: +299 59 66 59.